Les Corts insten al Consell a proposta de Podem a diagnosticar els obstacles per a créixer d’autònoms i pimes

La proposició no de llei de Podem, que ha comptat amb el suport de tots els grups i l'abstenció del PP, reclama també que s'impulsen estudis sectorials en el nostre teixit productiu que servisquen de base a l'aplicació de la política industrial elaborada pel Consell amb l'objectiu d'incrementar la competitivitat de les empreses.

PublicitatAcadèmia Valenciana de la Llengua  

La Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies de Les Corts Valencianes ha aprovat hui a proposta de Podem instar al Consell al fet que realitze un diagnòstic dels obstacles als quals s’enfronten les persones treballadores autònomes i les xicotetes i mitges empreses a la Comunitat Valenciana a l’hora d’afrontar el creixement de la seua activitat.

La proposició no de llei de Podem, que ha comptat amb el suport de tots els grups i l’abstenció del PP, reclama també que s’impulsen estudis sectorials en el nostre teixit productiu que servisquen de base a l’aplicació de la política industrial elaborada pel Consell amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat de les empreses.

PublicitatTroballengua  

Igualment, planteja que es realitze una aposta determinant sobre el Sistema Valencià d’Innovació, així com la implementació d’ajudes i incentius que fomenten la cooperació i les aliances entre empreses, afavorint la integració, la concentració i la convergència empresarial.

El diputat de Podem Pepe Almeria ha explicat que la proposta contempla així mateix l’establiment d’un pla específic de finançament per a persones treballadores autònomes i microempreses i de plans de formació i sensibilització que afavorisquen un canvi de cultura empresarial més procliu al creixement empresarial, en col·laboració amb les entitats associatives de l’àmbit de l’empresa familiar.

La proposta insta també al Govern d’Espanya a redefinir els conceptes i els límits de les categories de mitjana i gran empresa, a fi de remoure obstacles al creixement empresarial que afecten la burocràcia administrativa, la fiscalitat, la capacitat financera, la comptabilitat i les relacions laborals i a incloure un règim sancionador en la Llei de Morositat, que elimine la impunitat de les grans empreses en els seus terminis de pagament a les pimes i les persones treballadores autònomes.

Almeria ha recordat que «l’estructura empresarial de la Comunitat Valenciana està formada, fonamentalment, per pimes i persones treballadores autònomes, amb percentatges molt baixos de mitjanes i grans empreses».

PublicitatDesdejuna amb Actualitat Valenciana