El GPP demana al Consell que recolze la “presó permanent revisable” en delictes d’extrema gravetat

PublicitatAcadèmia Valenciana de la Llengua  

El Grup Parlamentari Popular ha presentat en Les Corts una iniciativa perquè el Consell inste al Govern d’Espanya a mantenir, no derogar, i si escau reinstaurar, la denominada presó permanent revisable com la pena màxima del Codi Penal espanyol respecte a delictes d’extrema gravetat per penats amb pronòstic desfavorable (sota revisió periòdica) de reinserció social.

Així ho ha explicat avui la portaveu de Justícia del GPP, María José Ferrer-San Segundo, qui ha explicat que es tracta d’una proposta que està recollida en altres ordenaments del nostre entorn, en els termes avalats pel Tribunal Europeu de Drets Humans i en què puga pronunciar-se el nostre Tribunal Constitucional, que s’admet sempre que, com en el cas espanyol, siga “revisable”.

PublicitatTroballengua  

Ferrer Sant-Segon ha explicat que aquesta pena es va introduir pel Partit Popular en 2015, per a greus delictes com a “assassinats especialment punyents, genocidis, delictes de lesa humanitat, terrorisme, magnicidis i crims dolosos acumulats a agressions sexuals, amb agreujant quan la víctima siga menor de 16 anys o es tracte d’una persona especialment vulnerable”. I lamenta que el PSOE, Podemos, Compromís i grups nacionalistes com a ERC o Bildu, amb l’abstenció activa de Ciutadans, vulguen derogar-la “de plànol i en calent”, recordant que són aquests grups, i no el PP, els qui han obert el debat, “no per fer propostes de millora o remeis complementaris, sinó per liquidar el sistema legal vigent.”

“Tenint en compte -ha prosseguit la portaveu de Justícia- que aquestes previsions legals vénen, d’altra banda, alineades amb la demanda social, i no solament -encara que també- d’associacions de víctimes i familiars” ha censurat que “resulta incoherent que en un moment en què es reitera que cal escoltar al carrer, es desqualifique en aquest tema la posició d’una bona part de la societat, ratllant-la d’immadura, venjativa, infundada, o sense capacitat per destriar.” Perquè “no es pot fer oïdes sordes a aquest dolor i reclamacions, que vénen també de la societat i els ciutadans, als qui contínuament s’exigeix escoltar en legislar” – ha emfatitzat Ferrer San Segundo, recordant que aquesta màxima pena “és excepcional, per la qual cosa solament s’ha imposat fins ara en un cas: el d’un pare que va assassinar salvatgement als seus dos fills menors amb una serra radial.”

A més, el GPP demana en la seua proposta l’impuls de la millora de la legislació penal i penitenciària, aprofundint en mesures sobre l’empleno efectiu de les condemnes per fer front a la perillositat.

La PNL presentada per Ferrer Sant-Segon, declara que “és necessari perfeccionar el sistema de manera que, respectant els principis constitucionals del penat, siguin justes respecte del dany causat a les víctimes, a més de garants per a la seguretat de la societat, a fi d’evitar reincidències previsibles lesives pel ben comú jurídicament protegible.”

Per a això, el PPCV proposa una bateria de mesures que no es limiten a la qüestió de la pena, com a mitjos tècnics, materials i humans per aprofundir en els mecanismes d’avaluació de riscos, reportant garanties processals als condemnats per protegir-los contra decisions arbitràries i donar al temps seguretat jurídica a la societat; intensificar els cursos i activitats de resocialització, reeducació i reinserció del penat; o perfeccionar els mètodes de valoració pel jutge en cada cas concret respecte als efectes de l’excarceració.

A més, proposa millorar la col·laboració d’experts tècnics; formació tendent a la màxima qualificació del professional especialitzat, tant en la reeducació com quant a l’avaluació del risc, per a la realització d’informes o dictàmens individualitzats favorables o desfavorables sobre reinserció; mitjans per poder determinar amb precisió la desvinculació del penat de l’entorn il·legal en l’exterior, i la seua preparació interna per tornar a societat sense risc de dany previsible i, per tant, evitable; augmentant les dotacions per tot això.

La iniciativa del grup popular en Les Corts, segons ha explicat Ferrer Sant-Segon, s’estén a més mesurades en la millora del sistema. Així, a l’hora de concedir beneficis penitenciaris i excarceracions anticipades, el GPP reclama exigir “la declaració expressa de repudi a les activitats delictives i a la violència; la petició expressa de perdó a les víctimes del seu delicte; un autèntic penediment; l’abandó inequívoc de banda armada en el cas d’actes terroristes o yihadistes; o la reparació de responsabilitats civils derivades”.

Per tot això, el GPP proposa garantir que els crims de màxima gravetat i els pronòstics individualitzats desfavorables de reinserció, sentits el Ministeri Fiscal i Institucions Penitenciàries, tinguen “un reflex legal en la determinació de les penes, les classificacions al tercer grau de tractament penitenciari, els permisos de sortides extraordinaris, ordinaris o de finalització de setmana, les suspensions de condemna o les excarceracions anticipades al seu compliment”, havent d’haver-hi una resposta legal en els casos, que n’hi ha, en què “després dels tractaments penitenciaris no hi ha resocialització, i s’aprecia en el condemnat un objectiu risc real de tornar a cometre crims particularment dramàtics, sempre que es tracte de mesures revisables.”

Els pronòstics individualitzats desfavorables de reinserció, sentits el Ministeri Fiscal i Institucions Penitenciàries, “han de tenir, sense perjudici de la millora del sistema al fet que també aconsegueix aquesta iniciativa, un reflex legal, en la determinació de les penes, les classificacions en tercer grau de tractament penitenciari, els permisos de sortides extraordinaris, ordinaris o de finalització de setmana, les suspensions de condemna o les excarceracions anticipades al seu compliment”. “Tal com ho tenen en altres democràcies consolidades”, ha recordat Ferrer Sant-Segon.

PublicitatDesdejuna amb Actualitat Valenciana