L’equip de govern aprova el pressupost municipal de 2018

Amb l’aprovació d’aquest pressupost es persegueix la consecució de diversos objectius. D’una banda, se cerca el manteniment i foment de l’ocupació. Així mateix augmenta la partida en despesa corrent (serveis de neteja, brossa, contractes de subministraments, etc.) i es manté en la mateixa xifra la despesa destinada a acció social, conscients per part de l’equip de govern local de la necessitat de seguir ajudant a les persones que més ho necessiten, així com es manté l’aposta ferma per les subvencions a les associacions i clubs locals.
“Continuem amb la nostra línia d’impulsar la creació de llocs de treball, les ajudes a les famílies i als més desfavorits, i la baixada d’impostos, ja que el Ministeri ens ha concedit una revisió a la baixa dels valors cadastrals. Tot açò ajustant ingressos i despeses per a complir amb el principi d’estabilitat pressupostària que marca la llei i que ens permet no gastar més del que s’ingressa, pagar als nostres proveïdors en terminis favorables i poder invertir en el que és realment necessari per a Benaguasil”, ha declarat l’alcalde, Ximo Segarra.
Així mateix Ximo ha indicat que es tracta “d’uns comptes que sota la premissa de la prudència i l’eficiència destaquen per continuar amb l’esforç social, mantenint el nivell de serveis que presta l’Ajuntament”.
L’Alcalde ha posat l’accent també en les principals actuacions en inversions que es destinaran a millores en parcs i zones recreatives, a atendre les necessitats dels serveis bàsics per als veïns i a continuar millorant les dotacions i infraestructures del municipi.
Respecte al deute Ximo ha explicat que malgrat haver de fer front a la sentència del Cementeri, la situació econòmica de l’Ajuntament és favorable perquè s’estan gestionant amb responsabilitat i equilibri els comptes, tenint un romanent positiu de tresoreria de 4 milions d’euros el que significa que si aquest es dedicara a pagar el deute, aquesta es podria pagar al 100%.

Subscriu-te!Desdejuna amb Actualitat Valenciana