L’equip de govern aprova el pressupost municipal de 2018

PublicitatAcadèmia Valenciana de la Llengua  

Amb l’aprovació d’aquest pressupost es persegueix la consecució de diversos objectius. D’una banda, se cerca el manteniment i foment de l’ocupació. Així mateix augmenta la partida en despesa corrent (serveis de neteja, brossa, contractes de subministraments, etc.) i es manté en la mateixa xifra la despesa destinada a acció social, conscients per part de l’equip de govern local de la necessitat de seguir ajudant a les persones que més ho necessiten, així com es manté l’aposta ferma per les subvencions a les associacions i clubs locals.
“Continuem amb la nostra línia d’impulsar la creació de llocs de treball, les ajudes a les famílies i als més desfavorits, i la baixada d’impostos, ja que el Ministeri ens ha concedit una revisió a la baixa dels valors cadastrals. Tot açò ajustant ingressos i despeses per a complir amb el principi d’estabilitat pressupostària que marca la llei i que ens permet no gastar més del que s’ingressa, pagar als nostres proveïdors en terminis favorables i poder invertir en el que és realment necessari per a Benaguasil”, ha declarat l’alcalde, Ximo Segarra.
Així mateix Ximo ha indicat que es tracta “d’uns comptes que sota la premissa de la prudència i l’eficiència destaquen per continuar amb l’esforç social, mantenint el nivell de serveis que presta l’Ajuntament”.
L’Alcalde ha posat l’accent també en les principals actuacions en inversions que es destinaran a millores en parcs i zones recreatives, a atendre les necessitats dels serveis bàsics per als veïns i a continuar millorant les dotacions i infraestructures del municipi.
Respecte al deute Ximo ha explicat que malgrat haver de fer front a la sentència del Cementeri, la situació econòmica de l’Ajuntament és favorable perquè s’estan gestionant amb responsabilitat i equilibri els comptes, tenint un romanent positiu de tresoreria de 4 milions d’euros el que significa que si aquest es dedicara a pagar el deute, aquesta es podria pagar al 100%.

PublicitatDesdejuna amb Actualitat Valenciana