Convocades les proves selectives d’accés a les Carreres Judicial i Fiscal

PublicitatAcadèmia Valenciana de la Llengua  

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat avui l’acord de la Comissió de Selecció integrada pel Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i la Fiscalia General de l’Estat pel qual es convoquen les proves selectives d’accés a les Carreres Judicial i Fiscal, amb un total de 300 places.

D’elles, 190 seran per al seu posterior accés a la Carrera Judicial per la categoria de jutge, i les altres 110 per al seu posterior ingrés en la Carrera Fiscal per la categoria d’advocat fiscal. En la convocatòria es reserven quinze places per a ser cobertes per persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, sempre que acrediten el grau de discapacitat i la compatibilitat per a l’acompliment de les funcions i tasques corresponents.

PublicitatTroballengua  

Els qui desitgen participar en el procés selectiu hauran de ser majors d’edat, tenir la nacionalitat espanyola, i no haver incorregut en cap de les causes d’incapacitat que arreplega l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l’article 44 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal. A més, hauran de ser llicenciats en Dret o posseir un títol equivalent en els plans d’estudi actuals, és a dir, el grau en Dret.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals explicats a partir de l’endemà al de la data de publicació de la convocatòria en el BOE, és a dir, a partir de matí.

El primer exercici, el diumenge 7 d’octubre

Sense perjudici que l’anunci oficial es realitze en el moment i pel llit oportú, excepte supòsit de força major el primer exercici tindrà lloc diumenge que ve 7 d’octubre de 2018 en les províncies assenyalades en la Base 8a.B.1, amb la següent distribució:

Examen a Barcelona: Aspirants que en la sol·licitud de participació facen constar la seua residència en Illes Balears, Barcelona, Castelló, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona, València i Saragossa.

Examen a Granada: Aspirants que en la sol·licitud de participació facen constar la seua residència a Almeria, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga, Melilla i Sevilla.

Examen a Valladolid: Aspirants que en la sol·licitud de participació facen constar la seua residència a la Corunya, Àlaba, Astúries, Àvila, Burgos, Cantàbria, Guipúscoa, León, Lugo, Orense, Palència, Pontevedra, Salamanca, Segòvia, Valladolid, Biscaia i Zamora.

Examen a Madrid: Resta d’aspirants.

Segons les bases de la convocatòria, superaren el primer exercici els 1.500 primers candidats que obtinguen les millors qualificacions, podent ampliar-se aquest nombre només en els supòsits que diversos opositors tinguen la mateixa nota de tall i a conseqüència de les impugnacions que siguen benvolgudes, quedant la resta de candidats apartats del procés selectiu.

El segon exercici tindrà lloc a partir de l’última setmana del pròxim mes de novembre i el tercer a partir de la segona setmana del mes de maig de 2019.

Les bases i el temari de la convocatòria poden consultar-se en el següent enllaç:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/servicios/acceso-a-la-carrera-judicial–jueces-y-fiscales/convocatorias-en-curso/acceso-a-la-carrera-judicial–juez—fiscal-2018–bases-y-temario-de-la-convocatoria-

A més, la Comissió de Selecció ha publicat una nota informativa amb les novetats essencials de la convocatòria i el calendari previst:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/servicios/acceso-a-la-carrera-judicial–jueces-y-fiscales/convocatorias-en-curso/acceso-a-la-carrera-judicial–juez—fiscal-2018–avisos-y-notas-informativas–nota-informativa–novedades-esenciales-y-calendario-de-la-nueva-convocatoria-2018-

Subscriu-te!Desdejuna amb Actualitat Valenciana