STEPV reclama la recuperació de les condicions laborals del professorat per a este curs

PublicitatAcadèmia Valenciana de la Llengua  

STEPV va engegar a finals del curs passat una campanya sota el lema “Ja toca!” en què planteja la millora de les condicions laborals del professorat. Els temes que aborda el Sindicat són els que haurien d’incorporar-se en el calendari de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació per tal de tractar-los durant el curs 2017/18.

Aquests temes són: recuperació del poder adquisitiu, ampliació de les plantilles de professorat, reducció de les ràtios, reducció de la càrrega lectiva i reduccions de jornada, excedències, permisos i llicències, eliminació dels descomptes per malaltia, infraestructures, salut laboral o reducció de la càrrega burocràtica.

PublicitatTroballengua  

Recordem que des de 2010 el conjunt del funcionariat ha patit una sèrie de fortes retallades de les condicions laborals provinents tant del govern estatal com de l’autonòmic. En l’àmbit docent també s’han aplicat retallades específiques que encara es mantenen en una important part per la vigència del reial decret 20/2012 per la negativa del govern espanyol a derogar-lo.

Des de l’arribada del nou govern a la Generalitat Valenciana algunes d’aquestes retallades s’han començat a revertir (recuperació de professorat, reducció del temps per a substituir les baixes, reducció –insuficient- de les ràtios), però moltes altres encara es mantenen.

Ara, en l’equador de la legislatura del Pacte del Botànic, STEPV reivindica la negociació de la recuperació i millora de les condicions laborals del professorat en els temes proposats en la campanya “Ja toca!”. D’aquesta manera, insistirà en la pròxima Junta de Portaveus la negociació d’aquests temes en la Mesa Sectorial d’Educació i centrarà la seua acció sindical en els centres educatius i en les assemblees de professorat que convocarà pròximament en la reivindicació d’aquests temes i fomentarà les accions i la pressió necessàries perquè es negocien.

STEPV també continuarà treballant per aconseguir un pacte d’estabilitat per al professorat interí per tal que les oposicions massives anunciades pel Ministeri d’Educació i la Conselleria d’Educació no comporten cap pèrdua de llocs de treball per al col·lectiu. Igualment continuarà treballant en l’àmbit del Ministeri perquè s’aconseguisca un procés de consolidació del professorat interí, com s’aplica en altres àmbits de la funció pública: ajuntaments, sanitat, etc. De la mateixa manera, el Sindicat insisteix en la necessitat de formar en valencià el professorat que encara no té la capacitació i evitar la seua desactivació de les borses de treball.

A més, STEPV treballarà per un augment de les plantilles als centres docents que permeta l’entrada al sistema educatiu de les persones que encara no hi formen part i volen fer-ho.

D’altra banda, quant al Decret de plurilingüisme, el Sindicat manté l’opinió que és perfectament legal (excepte la Disposició Addicional Cinquena sobre acreditacions d’idiomes en primària, ESO i Batxillerat), ateses les darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia que així ho determinen. Per tant, és perfectament aplicable el projecte lingüístic que cada centre educatiu ha acordat democràticament per al present curs i que només afecta infantil 3 anys. A més, el Sindicat considera necessari un pla d’implantació del valencià a les comarques castellanoparlants que supose la dotació extraordinària de professorat, la formació i l’eliminació de les exempcions per garantir que l’alumnat d’aquestes comarques també domine el valencià en acabar els seus estudis obligatoris.

Per tant, STEPV fa una crida al conjunt de professorat a participar de les assemblees i les accions que es duguen a terme per tal d’aconseguir aquests objectius i millorar les condicions laborals del professorat i el manteniment dels llocs de treball per part del professorat interí.

PublicitatDesdejuna amb Actualitat Valenciana