Alexis Marí ha estat apartat del càrrec de síndic a les corts per haver criticat el pressupost de Rajoy..