Preocupació entre els càrrecs, que envien «un record per a les víctimes i suport a familiars i amics»

La formació taronja ha perdut més de cent càrrecs electes des de 2015.

"Quan un està obertament en contra del que decideixen els afiliats i de la línia (política) que democràticament s'ha triat, crec que

Alexis Marí ha estat apartat del càrrec de síndic a les corts per haver criticat el pressupost de Rajoy..