Malgrat que no s’han concedit els fons europeus de l’EDUSI, s’aprofitarà el treball conjunt per intervenir en les àrees frontereres

La plataforma de recerca mostra els problemes i la falta de control de la Wikipèdia.