Xavier Rius: «Aquest és un projecte emblemàtic que pretén establir ponts de diàleg i convivència entre les realitats locals