En la Delegació Territorial de l’ONCE de València ha començat el concurs anual de milacres, que organitza la Junta Central