Madrid recorre contra la col·locació de banderes republicanes en ajuntaments valencians.

L'aula està ubicada al CEIP San Luis de Buñol i s'ha posat en marxa durant aquest curs escolar.