Crespo: "En molts barris de la ciutat i en el centre històric, a causa de la falta d'actuacions i denúncies de la Policia Local, s'ha