El servei de Projectes Tècnics de la Corporació provincial rehabilita el santuari, datat en 1922, i el camí d'accés, reivindicació