L'Equip de Desactivació d'explosius de la Guàrdia Civil de València que al costat de membres del Grup d'Intervenció en la Muntanya de

Es recomana evitar eixir al carrer en les hores més caloroses del dia, utilitzar roba folgada, lleugera i de colors clars i