En la Delegació Territorial de l’ONCE de València ha començat el concurs anual de milacres, que organitza la Junta Central

La moto va caure i el vehicle que venia en sentit contrari va xocar amb ell.