Xavier Rius: «Aquest és un projecte emblemàtic que pretén establir ponts de diàleg i convivència entre les realitats locals

Es recomana evitar eixir al carrer en les hores més caloroses del dia, utilitzar roba folgada, lleugera i de colors clars i