domingo, 21 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

1.241 docents interins no tenen la capacitació en valencià

En aplicació de l’ordre 90/2013 de catalogació de llocs de treball, el professorat interí (excepte el dels cossos d’EOI i Ensenyaments Artístics) que l’1 de setembre de 2017 no tinga la capacitació en valencià havia de ser exclòs de les borses de treball. La Conselleria d’Educació va anunciar que el personal afectat no seria exclòs, sinó que s’havia de desactivar fins que obtingueren l’esmentat títol i serien reactivats en les borses en el mateix lloc.
En aquell moment, ja fa un parell de mesos aproximadament, STEPV va sol·licitar a la Conselleria les dades del personal afectat, per comarques, trams d’edat i cossos docents. Finalment, la Conselleria va facilitar ahir als sindicats les dades.
En la negociació de la normativa que regula les adjudicacions de juliol (que encara no s’ha publicat), STEPV va sol·licitar que aquest col·lectiu poguera optar a triar comarques castellanoparlants, en les mateixes condicions que ho fa el funcionariat de carrera que no té la capacitació i que només pot optar a places en aquestes comarques en el concurs de trasllats. També va demanar que la Conselleria pose tots els mitjans (pla de xoc de formació, proves extraordinàries, etc.) perquè aquest professorat tinga l’oportunitat d’obtenir la capacitació abans de les adjudicacions de juliol cosa que no ha fet. I que tampoc està fent de cara al futur posar en marxa cursos amb el suficient nombre de places per a atendre tota la demanda existent. A hores d’ara, el Sindicat té informació que persones que formen part de les borses de treball que han volgut inscriure’s als cursos de formació no ho han pogut fer per manca de places suficients. En eixe sentit, STEPV ha convocat una concentració a Alacant el pròxim 23 de maig amb aquesta reivindicació, entre d’altres.
Quant a les dades facilitades per l’administració, STEPV ha elaborat el quadre resum que adjuntem. En total hi ha 1.241 docents interins amb vacant actualment que no disposen de la capacitació, tot i que recentment s’han realitzat proves per obtenir-les i possiblement aquesta xifra es reduirà. Així i tot, aquesta xifra representa aproximadament el 10% del professorat interí adjudicat aquest curs, una dada que hauria de meréixer una reflexió per part de la Conselleria d’Educació de cara a les pròximes adjudicacions.

Últimas noticias

Contenido relacionado