lunes, 20 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

10.741 persones s’examinaren dissabte per a les 29 borses de treball temporal de la Generalitat

– Un total de 140 funcionaris coordinats per la direcció general de Funció Pública van col·laborar en les funcions de vigilància

– El resultat del procés selectiu i les llistes es faran públiques en un termini de quinze dies

Un total de 10.741 persones es van presentar ahir dissabte als exàmens de les 29 borses lliures d’ocupació temporal dels grups A1 i A2 convocades per la Generalitat. Les proves van tenir lloc en els aularis del Campus Tarongers Nord i Sud de la Universitat de València; en la Universitat Jaume I de Castelló i al Campus Sant Vicent del Raspeig Aulari II de la Universitat d’Alacant.

A la convocatòria de les proves per a les borses del grup A1 han comparegut 5.279 aspirants, mentre que a les del grup A2 han estat 5.462 persones.

En el desenvolupament de les proves selectives treballaren en funcions de vigilància un total de 140 funcionaris de la Generalitat coordinats per la Direcció general de Funció Pública de la Conselleria de Justícia.

A València es van presentar 7.970 persones als exàmens mentre que a Alacant foren 1.908 i a Castelló 863.

Els interessats que van acudir a realitzar les proves suposen el 51 per cent de les sol·licituds que es van presentar en el seu moment i que van ser un total de 21.039. El nombre total de persones que van anar finalment admeses a realitzar les proves va ser de 17.730 una vegada esmenades les al·legacions rebudes i resoltes les sol·licituds de mesures d’adaptació per als aspirants que les van sol·licitar per raons de diversitat funcional.

Alguns dels aspirants es van presentar ahir dissabte als dos exàmens de les borses dels grups A1 i A2, ja que les proves es realitzaven en diferents torns. El primer torn començà a les 9.45 hores per als aspirants que optaven al subgrup A2 (30 preguntes). El segon torn començà a les 11.30 hores per als aspirants que van triar el subgrup A1 (40 preguntes) sense que es registraren incidències de consideració.

El resultat de les proves i la publicació de les llistes es portarà a terme en un termini de quinze dies.

Últimas noticias

Contenido relacionado