1,5 milions per a ajudes urgents per a la substitució de vehicles afectats per DANA

L'ajuda individualitzada ascendeix a 1.000 euros per a l'adquisició d'automòbil, tant de primera matriculació com usat.

El ple del Consell ha aprovat un decret per a la concessió directa d’ajudes urgents dirigides a persones físiques que adquirisquen un nou automòbil o motocicleta, en substitució d’aquells de la seua propietat declarats “sinistre total”, com a conseqüència del temporal de pluja i vent produït per la DANA en la Comunitat Valenciana, entre els dies 11 i 14 de setembre.

De conformitat amb les primeres estimacions del Consorci de Compensació d’Assegurances, el nombre de vehicles afectats per este temporal supera els 2.500, per la qual cosa, davant la magnitud d’esta xifra, procedeix la tramitació de les ajudes amb la màxima urgència, amb la finalitat d’atendre les necessitats de mobilitat dels seus propietaris i propietàries.

Rovira  

El decret, a proposta conjunta entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, concedeix ajudes directes per un import global màxim d’1,5 milions d’euros per a pal·liar els danys produïts en vehicles per este temporal en els municipis afectats.

Les presents ajudes aniran destinades a compensar l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) d’automòbils i motocicletes amb data de matriculació posterior a l’1 de gener de 2014.

En concret, l’ajuda individualitzada ascendeix a 1.000 euros per a l’adquisició d’automòbil, tant de primera matriculació com usat. Per a l’adquisició de motocicleta de primera matriculació, l’import ascendeix a 200 euros i 100 euros per l’adquisició de motocicleta usada. En el cas d’adquisició d’automòbils elèctrics, híbrids i híbrids endollables, la subvenció incrementarà en 500 euros.

A més, els automòbils susceptibles de ser incentivats hauran de figurar en la Base de Vehicles de l’IDAE:
consultar ací

Les persones físiques el vehicle de les quals haja sigut declarat “sinistre total” com a conseqüència de la DANA i que reunisquen els requisits per a ser beneficiàries tindran tres mesos per a sol·licitar les ajudes a partir de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

PublicitatJuega Limpio Orihuela