jueves, 23 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

233 Incendis Forestals són analitzats pel GOIIF en 2017

El Grup Operatiu de Recerca d’Incendis Forestals (GOIIF) de la Generalitat Valenciana ha analitzat aquest any la causa d’un total de 233 incendis forestals ocorreguts a la Comunitat Valenciana.

Les recerques conclouen que el 39,9% dels incendis són intencionats, el 27,8% ocasionats per rajos, el 21% per imprudències i la resta obeeix a altres causes o tenen un origen que es desconeix.

El Grup Operatiu de Recerca d’Incendis Forestals (GOIIF) va ser creat en 1994 i depén de la Direcció general de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Ho integren 14 agents mediambientals especialitzats als quals, en cada recerca, se sumen altres agents del territori on s’investiga.

Paral·lelament, els efectius del Pla de Vigilància integrats en les unitats de prevenció d’incendis presten la seua col·laboració amb l’obtenció i transmissió de dades i imatges dels primers moments dels sinistres així com de tota la informació que capten en el seu quefer diari.

Sota la coordinació i supervisió dels fiscals d’Incendis de cada Audiència Provincial, existeixen canals de col·laboració i cooperació amb les forces i cossos de Seguretat de l’Estat per a tots els casos en què aquests intervenen, la qual cosa garanteix així la unitat d’esforç i optimització de recursos en honor d’un millor resultat indagatori.

Cada recerca realitzada pels agents genera un informe pericial de causa amb inclusió del resultat lesiu per a la naturalesa. Aquests informes, quan obeeixen a causes humanes, són sempre remesos a les diferents fiscalies i, en cas d’intervenir actuacions judicials contra els possibles autors, es remeten al jutjat competent com a part de la funció de policia judicial genèrica que tenen atribuïts els agents mediambientals de la Generalitat.

En els casos en els quals l’actuació dels autors no revesteix caràcter de delicte, és el departament de sancions de la Conselleria el que instrueix els expedients sancionadors per incendis, de manera que els agents exerceixen la funció de policia administrativa en la matèria.

Al llarg d’aquest any s’han rebut 250 denúncies, presentades pels agents mediambientals, la Guàrdia Civil, la Policia Autonòmica i també per la Policia Local, de les quals 31 ja tenen un expedient sancionador iniciat.

En determinades recerques, on la causa natural apareix com a possible, l’Agència Estatal de Meteorologia a València aporta, entre una altra informació, registres del Sistema de Detecció de Rajos traslladats a informes que inclouen mapes de precipitació del Radar d’Aemet al costat de registres pluviomètrics.

Aquestes dades resulten essencials per conéixer amb certesa el recorregut dels fenòmens turmentosos que poden estar darrere dels incendis que ocorren un o diversos dies després de les tempestes. El GOIIF retorna, a la citada agència, informació de camp d’interés per a les persones expertes en meteorologia, especialment la ubicació exacta dels impactes de raig causants d’incendis.

Últimas noticias

Contenido relacionado