08:12 - miércoles, 6 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

268 famílies de la Comunitat Valenciana es beneficien del nou Pla de Lloguer Assequible

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha destacat els “bons resultats” que està tenint el nou Pla de Lloguer Assequible, engegat el passat 1 de juliol i que ja està beneficiant a 268 famílies. Aquest pla suposa la reducció de les quotes d’arrendament d’habitatges protegits propietat de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), tenint en compte la situació socioeconòmica dels inquilins.

Aquest pla és una de les deu mesures del Pla de Dignificació de l’Habitatge Social impulsat per la Conselleria que dirigeix María José Salvador per millorar la gestió del parc d’habitatges de la Generalitat. L’abril de 2016, el Consell començava a aplicar el primer Pla de Lloguer Assequible, que ha estat vigent fins al 30 de juny de 2017.

Donat l’èxit aconseguit, ja que un total de 274 famílies es van beneficiar d’aquesta mesura, la Conselleria va decidir crear un nou pla que va començar el passat 1 de juliol i tindrà una durada d’un any, prorrogable a un més si es considera convenient.

El Pla de Lloguer Assequible suposa l’adaptació de les rendes a la situació específica de cada família. És a dir, després d’estudiar, cas per cas, la situació dels inquilins dels habitatges protegits, es determina la reducció de les quotes tenint en compte tres criteris: ingressos de la família, nombre de membres de la unitat familiar i municipi on se situa l’habitatge.

María José Salvador ha explicat que aquest nou pla “millora les condicions d’accés als habitatges de l’EIGE de l’anterior, adaptant-se així als criteris que estableix la Llei per la Funció Social de l’Habitatge” aprovat recentment pel Consell.

Aquest nou pla segueix les línies de l’anterior però, com a novetat, augmenta les bonificacions per a les famílies amb menys recursos. Per exemple, en el cas de les famílies amb un IPREM menor o igual d’1,25 que ara paguen un lloguer que suposa com a màxim el 25% dels seus ingressos, amb el nou pla, l’arrendament no superarà el 20% dels seus ingressos totals.

En aquest sentit, María José Salvador ha destacat que la Generalitat “ha d’atendre les necessitats de les persones amb majors manques socials, però també ha de facilitar l’accés a l’habitatge a aquelles famílies que, encara que no es troben en una situació de vulnerabilitat greu, tenen dificultats per accedir al mercat immobiliari”. Després de l’aplicació d’aquesta reducció, la renda mitjana dels lloguers dels habitatges VPO que s’acullen a aquest pla se situa en 147 euros.

Dins del nou Pla Lloguer Assequible, 349 persones van presentar sol·licitud i, fins al moment, s’han concedit 268 ajudes a les famílies que complien els requisits establerts, la qual cosa representa el 77% del total. De les concedides, 122 corresponen a la província de València, 102 a la d’Alacant i els 44 restants a la de Castelló.

Amb aquesta nova mesura, la directora general de l’EIGE, Helena Beunza, ha explicat que el Consell pretén “corregir la fórmula aplicada per l’anterior govern autonòmic, amb un procediment més just que tinga en compte la situació econòmica real de les famílies, ja que ha pogut variar des que van accedir a l’arrendament”. D’aquesta manera s’afavoreix l’accés a una casa a les famílies que no poden llogar un habitatge en condicions normals del mercat.

Últimas noticias

Contenido relacionado