Almenara aprova la convocatòria de les beques per ajudar als estudiants universitaris de la localitat

El consistori destinarà un muntant inicial de 10.000 euros en aquestes ajudes.

169

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Almenara ha aprovat la convocatòria de les beques per a ajudar als estudiants universitaris de la localitat en el pagament de les seues matrícules. “Unes beques que el consistori va crear de manera pionera” segons recorda l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez, “per a ajudar als universitaris i universitàries que es van veure perjudicats per les retallades en beques que va fer en el seu moment el Govern del Partit Popular” amb l’objectiu “d’establir unes beques per als estudiants que no estigueren coberts des del Ministeri d’Educació”.

Amb aquestes ajudes es finançarà fins a un 40% de la despesa realitzada per l’alumne o l’alumna en la matrícula universitària, tot açò amb un màxim de 480 euros per estudiant que complisca els requisits de la convocatòria. En aquest cas la previsió inicial del consistori per a aquestes beques o ajudes és de 10.000 euros.

Les sol·licituds es podran presentar entre el 5 de març i el 4 de maig d’aquest mateix any. Els estudiants hauran d’aportar en aquestes, les fotocòpies compulsades tant del DNI, com de la matrícula oficial per al curs 2017-2018 juntament amb el resguard del pagament de les taxes corresponents, i també la fotocòpia compulsada de la denegació de la beca bé pel Ministeri d’Educació o per la Conselleria d’Educació. A més també un document bancari amb les dades del compte i titular d’aquesta.

Pel que fa als requisits, destacar que a aquestes ajudes podran accedir els estudiants que residisquen o estiguen empadronats a Almenara com a mínim amb una antiguitat superior a un any a la data de sol·licitud de la beca o ajuda. A més ha d’estar matriculat en una Universitat Pública o bé en una Universitat Privada, però en aquest cas, només si s’acredita que els estudis no s’imparteixen en la pública. A més s’ha d’acreditar que s’haja sol·licitat ajuda o beca al Ministeri o Generalitat Valenciana i haja sigut denegada. L’últim requisit és que no s’està rebent ajuda de cap altre Ens Públic pel mateix concepte.

Destacar que els universitaris i universitàries d’Almenara, també poden accedir a una segona modalitat d’ajudes des de l’ajuntament, es tracta de la modalitat de transport, que es justifica una vegada ha acabat el curs.