Condemnat un home a dos anys de presó per quedar-se amb els diners de la compra d’un cotxe d’alta gama

Malgrat abonar la compradora la suma pactada i de lliurar el turisme esmentat en concepte de paga i senyal, el venedor no va complir els termes del contracte, ni va concertar a Alemanya la seua compra.

423

L’Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a un home a dos anys de presó per quedarse amb els diners de la compra d’un cotxe d’alta gama en Vinaròs.

L’Acusat A.A.P.R., el 23 de maig de 2014, va ocultar la situació deficitària de la seua empresa, va subscriure amb S.P.G, un contracte de compravenda d’un Porsche Cayenne per un preu total de 79.000 euros, dels quals 39.500 es van abonar amb transferència bancària, 23.000 mitjançant el lliurament del vehicle Volkswagen Touareg, i la resta es va pactar en metàl·lic al lliurament del vehicle.

No obstant això, malgrat abonar la compradora la suma pactada i de lliurar el turisme esmentat en concepte de paga i senyal, el venedor no va complir els termes del contracte, ni va concertar a Alemanya la seua compra, sense que li lliurara el vehicle objecte de la venda ni li retornara els 39.500 euros en metàl·lic, que són reclamats per la perjudicada, encara que sí que va procedir a la devolució del vehicle Volkswagen Touareg.

Per a fer front al pagament dels 39.500 euros S.P.G. va traure un préstec per valor de 35.000 euros, que li va donar a l’empresa de l’acusat A.A.P.R.
L’acusat ha sigut condemnat, com a autor responsable d’un delicte d’estafa a dos anys de presó, amb l’accessòria d’inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna.

A més, haurà d’indemnitzar a S.P.G. a la suma de 39.500 euros, i l’import dels interessos satisfets en paga de crèdit concertat que s’acreditarà en execució de sentència i a les costes del judici, incloses les de l’acusació particular.