53.818 dones s’acullen fins a juny al programa de garbellat contra la violència de gènere de Sanitat

En cas d'haver-hi indicis de violència, el personal sanitari valora la necessitat d'establir un pla específic d'intervenció

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha inclòs en els sis primers mesos de l’any en el programa de garbellat universal contra la violència de gènere a 6.250 dones més que en el mateix període de 2018. Es tracta d’un pla per a la detecció precoç al qual s’han acollit un total de 53.818 dones enguany.

El nombre de dones que han participat en aquest programa de garbellat ha anat augmentant gradualment en els últims anys. Les majors de 14 anys que acudeixen a atenció primària o especialitzada per qualsevol motiu poden ser convidades a respondre un qüestionari i, en cas que hi haja indicis de violència, el personal sanitari valoren la necessitat d’establir un pla específic d’intervenció.

Per províncies, el personal sanitari dels diferents centres de salut i hospitals de la Comunitat Valenciana ha realitzat el qüestionari de garbellat de gènere a 25.030 dones a Alacant, 2.649 a Castelló i 26.139 a València, un 13% més en total que en el primer semestre de 2018.

De totes aquestes dones garbellades, s’han detectat 1.183 casos positius de violència de gènere: 568 casos de maltractament físic (47,80%), 1084 casos de maltractament psicològic (91,30%) i 114 casos en els quals es detecta agressió sexual (9,60%). En molts dels casos se solapen diversos tipus de maltractament en la mateixa dona.

Aquest programa de garbellat és un dels pilars de la política general de la Conselleria de Sanitat per a combatre la violència masclista, que pateixen tant les dones com els seus fills i filles i la protecció de les quals es procura des que en 2015 es declararen tots els centres sanitaris ‘Espais segurs i lliures de violència de gènere’.

Al llarg de 2018, les dones que van participar en el garbellat van representar el 4,4% del total de la població diana (2.159.637 dones majors de 14 anys amb targeta sanitària en el Sistema Valencià de Salut).

Aquesta cobertura és una mica superior a l’aconseguida en el 2017, quan va participar un 4,1%; i notablement superior a la de l’any 2016, en el qual un 3,5% de dones es van acollir a aquest programa.

En 2018, la majoria de dones a les quals es va convidar a participar van acceptar ser entrevistades en el garbellat (94%) i, entre les dones participants, es van detectar 2.426 casos positius de maltractament en la Comunitat, que van suposar un total del 2,68% del total de dones incloses en el programa.

Des de l’inici de la legislatura i fins hui, la Conselleria de Sanitat ha inclòs en el programa de garbellat universal contra la violència de gènere a un total de 356.525 dones: 29.480 en 2015, 82.559 en 2016, 93.970 en 2017 i 95.645 en 2018, a les quals se sumen les 53.818 d’aquest primer semestre de 2019.

Cal recordar que el personal sanitari disposa d’una aplicació informàtica anomenada SIVIO (Sistema d’informació per a la detecció i actuació enfront de la violència de gènere en dones majors de 14 anys), que ja utilitzen més del 90% del personal sanitari, i que ha millorat el garbellat de casos de violència de gènere.

Els i les professionals disposen a més d’una guia per a l’actuació sanitària davant la violència de gènere i una sèrie d’instruccions i recomanacions senzilles per a poder detectar possibles casos de violència masclista a través d’un qüestionari senzill per a detectar precoçment un possible maltractament i poder establir un pla d’intervenció individualitzat.

Tota la informació pot consultar-se en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l’enllaç consultar ací.

ValenciàEspañol