sábado, 25 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Ajuntament d’Almassora presenta uns pressupostos de més de 21,6 milions d’euros

L’alcaldessa d’Almassora, Susanna Nicolau, i la primera tinent d’alcalde, Merche Galí, van presentar ahir el pressupost municipal de 2016, una previsió econòmica que aconsegueix els 21.660,011,92 d’euros, quantitat pràcticament idèntica a la de l’exercici actual. Nicolau ha definit els comptes com “de transició” respecte de les heretades del Partit Popular i “històriques” per tractar-se de les primeres que reconeixen la participació dels veïns.

La major part dels ingressos procedirà dels impostos directes (10.574.800 euros), seguits de transferències corrents (7.166.281,6 euros) i taxes i altres ingressos (3.615.430,32 euros). Aquest fet es deriva de les transferències que l’administració local espera de Diputació i Generalitat Valenciana per al pagament de les ajudes a la compra de llibres de text, per la qual cosa el seu increment respecte als comptes de 2015 no repercutirà en la capacitat de les arques municipals.

A més de les inversions reals, l’apartat de despeses està marcat per l’increment en els capítols de personal per a atendre la pujada del 1% de la nòmina dels funcionaris, tal com preveu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, i l’abonament de prop del 50% que l’Ajuntament els deu de la paga extra de Nadal de 2012. També el capítol de despesa corrent es veu incrementat de 7.253.285,34 a 7.565.226,87 a causa del sobrecost que experimenta el transport i tractament dels residus per la saturació de la planta, tal com arreplega l’informe de la Intervenció municipal.

Últimas noticias

Contenido relacionado