jueves, 23 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

863 famílies es beneficiaran de les ajudes de la Generalitat al Pla Renhata

Un total de 863 famílies es beneficiaran de les ajudes de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori destinades a realitzar obres de millora a l’interior dels habitatges, Pla Renhata, segons el llistat que apareix en la Resolució publicada el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOG) amb data 7 d’agost de 2017. Dels expedients aprovats, 617 pertanyen a la província de València, 151 a la de Castelló i 95 a l’Alacant.

Es tracta d’una nova línia d’ajudes de 3 milions d’euros que, per primera vegada, ha engegat la Generalitat per subvencionar les reformes de banys i cuines adequant-los a les condicions actuals d’habitabilitat en l’habitatge habitual, incloent-hi l’adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent. També es contemplen ajudes per a aquelles persones que vullguen fer més accessible l’habitatge per adaptar-la a diversitat funcional.

Per a la directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, la convocatòria d’aquestes ajudes de Generalitat, impulsada pel departament de María José Salvador, ha estat un “èxit rotund en haver-se esgotat el pressupost disponible per a aquestes, superant les expectatives que ens havíem marcat”. En aquest sentit, ha recordat que el Govern d’Espanya no subvenciona aquest tipus d’actuacions pel que “hem reclamat al Ministeri de Foment que en el proper Pla d’Habitatge incloga una línia de subvencions per a reformes d’interior d’habitatges, ja que el Pla Renhata ha demostrat que si hi ha ajudes els ciutadans i ciutadanes s’animen a invertir a les seues pròpies cases i per tant a promoure l’activitat econòmica, que és també del que es tracta”.

Èxit de participació

En opinió de la directora general, “l’èxit de participació ens dóna a la Generalitat més força perquè les properes convocatòries tinguen més pressupost i puguen beneficiar-se més de les 863 famílies que es beneficiaran en aquest primer Pla Renahta

En aquest sentit, Torró ha declarat que s’han rebut un total de 1.812 sol·licituds de les quals 1.146 (63%) procedeix de la província de València, 319 (18%) d’Alacant i 304 (17%) de Castelló. En el desglossament, la directora general ha afegit que del total de sol·licituds rebudes, 863 (47,6%) han estat concedides, 725 (40%) han estat denegades per haver-se esgotat el pressupost, 181 (10%) s’han denegat per incomplir els requisits) i 43 (2,4%) han estat anul·lades d’ofici.

Respecte al repartiment dels 3 milions d’euros, els expedients aprovats procedents de la província d’Alacant rebran 330.214,45 euros, els de Castelló rebran 514,450,89 euros mentre que els de València rebran ajudes per valor de 2.155.334,66 euros.

Les ajudes denegades per esgotament de la partida pressupostària sumen un total de 2.548,940 euros, dels quals 538,500,25 (21%) corresponen a expedients de la província d’Alacant, 454.720,77 (18%) als de Castelló i 1.555.719 euros (61%) procedeixen de la província de València.

Finalment, la directora general ha afegit que amb l’impuls a la rehabilitació, “el Consell està apostant clarament per la reforma interior, que no està contemplada en el Pla Estatal d’Habitatge, i per això hem destinat 3 milions d’euros als pressupostos de 2017 en ajudes directes per finançar intervencions de reforma en cuina i banys, prioritzant a les famílies amb menors recursos econòmics, així com les adaptacions a la diversitat funcional, per posar uns exemples”.

Pla Renhata

El Pla Renhata, que va obrir el termini de presentació de sol·licituds el passat mes de març i ha tancat quatre mesos després en haver-se esgotat el pressupost, contempla subvencions del 35% del pressupost protegible fins a un màxim de 4.200 euros. A més, el pressupost subvencionable no serà inferior a 2.000 euros ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres que pot ser major. Les ajudes van dirigides als propietaris, usufructuaris o arrendataris d’habitatges de la Comunitat construïdes abans de 1996, a excepció de les actuacions d’adaptació per a persones amb diversitat funcional.

En aquest sentit, Torró ha explicat que amb aquesta convocatòria es vol impulsar no solament la millora de l’habitabilitat dels habitatges de més de 21 anys de la Comunitat sinó també la reactivació del sector econòmic de la construcció i els subsectors com els lampistes, electricistes o fusters. “Volem reactivar l’economia i recuperar professions -ha afegit- que es van veure molt afectades per la crisi, ja que amb la rehabilitació, es generen per cada milió d’euros d’inversió, 17 llocs de treball directes, a més dels indirectes que es creen”.

El Pla Renhata respon així a la nova política del Consell de millorar la qualitat de vida de les persones “optimitzant les condicions d’habitabilitat a través d’ajudes directes als propietaris d’habitatges” per a actuacions sobre els elements privatius, especialment en els recintes de cuina i banys i a la millora de l’accessibilitat en els habitatges, atenent la diversitat funcional dels seus ocupants.

Últimas noticias

Contenido relacionado