Les accions de l’Hèrcules CF queden desertes perquè no hi ha cap oferta

PublicitatAVL

La subhasta, que va ser publicada el passat 31 de juliol, incloïa un lot compost pel dret del crèdit de 15.425.002,95 euros que ostenta l’IVF enfront de la Fundació de l’Hèrcules (en virtut del qual pesa un embargament sobre el 72,71% de les accions del club) i, d’altra banda, les accions de l’Hèrcules Club de Futbol, SAD que es va adjudicar l’Institut després de la subhasta concursal dels béns i drets d’Aligestión Integral (que representen un 15,07% addicional del capital social del club alacantí).

Seguint el procés habitual, en els pròxims dies l’Institut Valencià de Finances convocarà una segona subhasta amb un descompte del 15% sobre el preu d’eixida inicial, que estava fixat en 597.819,46 euros. Cal recordar que per a determinar aquest preu l’IVF va sol·licitar a una consultora externa un informe de valoració de l’Hèrcules Cf.

PublicitatRovira  

Amb aquesta subhasta l’IVF espera recuperar els fons que va injectar en l’Hèrcules CF, mitjançant un aval, al que aquest organisme va haver de fer front davant els impagaments del club enfront de l’entitat bancària creditora.