Els acompanyants de persones amb gran discapacitat ja poden viatjar gratis en FGV

La discapacitat deu ser igual o superior al 64% i tots dos passen al mateix temps per la línia de validació

Els acompanyants de persones amb una discapacitat igual o superior al 64% que requerisquen la cura d’un assistent per al seu desplaçament ja poden viatjar de manera gratuïta en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), tant en Metrovalencia com en el TRAM d’Alacant.

Esta condició de gratuïtat afecta a un sol acompanyant per viatge, qui ha d’efectuar tot el trajecte amb la persona discapacitada fins a abandonar les instal·lacions, bé de Metrovalencia, bé del TRAM d’Alacant. Esta persona no ha de validar cap títol de transport, per la qual cosa és suficient amb la validació del bitllet realitzada per la persona amb discapacitat.

En cas que l’entrada o la sortida es produïsquen en una estació dotada de línies de validació, les dos persones passen al mateix temps pels flaps específics per a Persones de Mobilitat Reduïda (PMR) i carros infantils assenyalats amb un vinil blau, sense deixar un espai de separació per evitar que les portes es tanquen abans que passen les dos persones.

La persona discapacitada ha d’estar en possessió de la Targeta Mobilitat de FGV o el document oficial que acredite la seua discapacitat per si ho requereix el personal de FGV per a la seua comprovació.

Distintiu AA en el SIP

D’altra banda, les persones que posseeixen el distintiu “AA” en les targetes sanitària (SIP) poden disposar ja d’una atenció adequada i específica en Metrovalencia i TRAM d’Alacant.

El distintiu AA és un recurs sanitari especial per a determinades situacions de discapacitat, que el seu objectiu és afavorir l’accessibilitat i l’acompanyament a persones amb discapacitat en els serveis sanitaris per a pacients que poden presentar algun tipus de trastorn de conducta.

Dins d’estes situacions es troben, per exemple, la demència amb un nivell d’afectació cognitiu almenys moderat o trastorn de conducta; discapacitat intel·lectual greu i profunda o amb trastorn de conducta; discapacitat amb trastorn de comunicació greu; trastorn de l’espectre autista amb trastorns de conducta o trastorn mental crònic amb greu dèficit del funcionament psicosocial i sordceguera.

Per facilitar la seua identificació en Metrovalencia o TRAM d’Alacant, les persones que disposen del distintiu “AA” en el SIP poden sol·licitar que s’incorpore aquest distintiu en les seues targetes personalitzades de FGV.

L’atenció adaptada per part dels agents de FGV es concreta en actuacions com tenir una sensibilitat específica per a aquestes persones; utilització d’un llenguatge senzill; orientació de manera fàcil i molt concreta sobre els tràmits a seguir i a qui s’ha d’acudir; i ajuda en els possibles errors que puguen cometre en les màquines automàtiques en comprar, recarregar o validar el seu títol de transport.

Publicitat