Adif adjudica les obres que permetran augmentar la capacitat portant en la línia Zaragoza-Teruel-Sagunt

D'aquesta manera, es dóna un nou pas en l'avanç del compliment dels compromisos anunciats pel Ministeri de Foment per a la configuració d'aquesta línia com a eix estratègic del Corredor Cantàbric-Mediterrani

Adif ha adjudicat les obres del projecte de millora d’11 estructures en la línia ZaragozaTeruel-Sagunt amb un pressupost de 742.850,4 euros. Aquesta actuació permetrà incrementar la capacitat portant de la infraestructura facilitant un augment de la càrrega per eix per als trens de mercaderies fins a les 22,5 Tn.

D’aquesta manera, es dóna un nou pas en l’avanç de les actuacions contemplades en el pla integral de millora impulsat pel Ministeri de Foment per a la potenciació d’aquesta línia com a eix estratègic del Corredor Cantàbric-Mediterrani. Aquest pla compta amb una inversió plurianual aproximada de 335 milions d’euros.

Rovira  

El compliment dels compromisos del Ministeri de Foment es reflecteix en l’adjudicació i execució de les obres, així com en les significatives millores ja obtingudes en la línia gràcies a l’eliminació de 8 Limitacions Temporals de Velocitat (LTV) i a la implantació del sistema tren-terra en tota la línia, que ha permés reduir els temps de viatge fins a 23 minuts per als trens de viatgers i en unes 3 hores per als serveis de mercaderies, a més de multiplicar per 10 els solcs per a trens de mercaderies, fins als 30 actuals.

L’avanç en la tramitació del pla director de la línia i els projectes per a la renovació de la infraestructura i de les instal·lacions de seguretat, l’electrificació de la línia i la construcció d’apartadors de 750 m reafirmen l’avanç en el compliment d’aquests compromisos. L’estat actual de les actuacions serà detallat en la reunió de la comissió de seguiment que se celebrarà pròximament.

Aquest pla té com a principals objectius la millora del conjunt d’infraestructures ferroviàries, amb l’objectiu de potenciar la capacitat i competitivitat d’aquesta línia, tant les circulacions de viatgers com de mercaderies, a més de captar nous tràfics, així com augmentar la fiabilitat de la línia i reduir la probabilitat d’incidències.

Una vegada completades les actuacions, aquest pla permetrà a la línia tenir major capacitat de tràfics, reduir de forma substancial els temps de viatge, una millor competitivitat dels serveis de mercaderies, un increment de la velocitat màxima de circulació, un augment de l’eficiència en el transport, la incorporació de trens elèctrics, millors paràmetres de seguretat, fiabilitat i el confort, una reducció d’incidències i interoperabilitat amb els corredors Atlàntic i Mediterrani.

Descripció de les actuacions

Les obres es desenvoluparan en un total d’11 estructures, 10 de les quals són de formigó i fàbrica. D’aquestes 10, 7 estan situades a Aragó:

– P.K. 134,544: pont de la rambla de Calandín (Terol)
– P.K. 142,800: pont del Barranc de Mora (Terol)
– P.K. 143,353: pont del Barranc de Mora (Terol)
– P.K. 153,800: pont del Barranc de Michana (La Pobla de Valverde)
– P.K. 164,008: pas inferior (La Pobla de Valverde)
– P.K. 180,624: pas inferior (Albentosa)
– P.K. 181,545: pas inferior (Albentosa)

Les altres tres estan localitzades a la Comunitat Valenciana:

– P.K. 207,385: pas inferior (Viver)
– P.K. 212,436: pas inferior (Viver)
– P.K. 257,392: pas inferior (Torres – Torres)

També s’actuarà sobre el pont metàl·lic conegut com a Pontón de Gausas, en el p.k. 268,792, en el terme de Sagunt.

Amb l’objectiu d’optimitzar els paràmetres geomètrics d’aquestes estructures, garantint la seua durabilitat, seguretat i fiabilitat per a l’explotació ferroviària, es duran a terme diferents treballs de millora. Entre aquests, destaquen operacions de rejuntament, farcit, reforç, segellat i injeccions de diferents elements estructurals.

També es realitzarà la renovació de lloses de carril o estructures metàl·liques i s’executarà la neteja de paraments de formigó i fàbrica, l’adequació de proteccions laterals i de passadissos de servei i la reposició de moreres guardaveles.

D’acord amb el compromís manifestat de forma reiterada pel Ministeri de Foment, la previsió és iniciar les obres abans d’estiu per finalitzar-les durant 2018.

PublicitatJuega Limpio Orihuela