Adif finalitza les obres de supressió d’un pas a nivell a Xeresa

En la línia de la xarxa convencional Silla-Gandia.

Adif ha finalitzat les obres de construcció d’un pas superior per a la supressió del pas a nivell situat en el terme municipal de Xeresa, concretament en el punt quilomètric 44/600 de la línia de la xarxa convencional Silla-Gandia.

Estos treballs, que han comptat amb una inversió superior a 1,3 milions d’euros (IVA inclòs), permeten integrar i permeabilitzar la infraestructura ferroviària en este punt, augmentant la seguretat de la carretera coneguda com a Camí de la Mar, així com de les circulacions ferroviàries. Esta carretera compta amb una circulació de vehicles alta, especialment en època estival, per ser camí d’accés a les platges pròximes.

Esta actuació s’emmarca en els treballs de supressió de passos a nivell amb un moment de circulació (AxT) igual o superior a 1.500, a més de la futura duplicació de via del tram Cullera – Gandia, d’acord amb el que s’estableix en l’article 54 del RD 929/2020.

Els treballs realitzats per a la construcció del pas superior han consistit fonamentalment en el següent:

  • Construcció de l’estructura d’un pas superior per a vehicles i vianants, execució de terraplens, excavacions i desmunts.
  • Treballs de drenatge transversal i longitudinal.
  • Senyalització, defenses, muralletes, baranes i tancaments del pas superior.
  • Reposició de canalitzacions, conduccions, línies elèctriques, sistemes de senyalització i comunicacions.
  • Integració de les obres en el medi ambient mitjançant hidrosembres i plantacions.
ValenciàEspañol