Adif avança en les obres de construcció d’una nova estació de Rodalia a Albal

El projecte contempla la construcció d'un edifici de viatgers, un edifici tècnic, vials d'accés i un aparcament amb capacitat per a 74 vehicles.

Adif continua amb les obres per a la construcció d’una nova estació de Rodalia en la localitat d’Albal (València), inclosa en les línies C-2 València-Xàtiva-Moixent i en la C-1 València-Gandia del nucli de Rodalia de València.

Durant les nits que van fins a la matinada del 30 de desembre, s’ha iniciat una nova fase de les obres que consisteix en el següent:

Col·locació mitjançant el procediment de clava oleodinàmica del calaix de formigó armat (una vegada construït el calaix es desplaça fins al seu emplaçament definitiu espentant-lo amb cilindres hidràulics). El calaix de formigó armat s’encaixa sota l’estesa fèrria per a constituir l’estructura del pas inferior entre andanes.

El calaix de formigó armat, tenen una longitud de 7,8 m, una secció interior de 5,00 x 3,05 m amb una grossària de lloses de 45 cm i de 35 cm per als murs.

Actualment, ja s’han executat els següents treballs:
Esplanació de l’aparcament.
Desviament i reposició de séquies.
Pou d’atac del calaix clavat.
Calaix de formigó armat.
Murs de contenció de la rampa d’accés al pas inferior – costat oest.
Murs de vora d’andanes (170 m de longitud).

Tots els treballs principals s’efectuen en horari nocturn i de bandes de manteniment per a evitar afeccions al trànsit ferroviari.

Descripció de la nova estació d’Albal

La nova estació se situarà entre els punts quilomètrics 104/040 i 104/320 de la línia València-Xàtiva, concretament, en el tram comprés entre Catarroja i Silla. Entre les característiques més destacables cal assenyalar les següents:

  • L’edifici de viatgers constarà de dos pavellons situats en la capçalera de les andanes, a banda i banda de la via, amb una superfície de 423 m² cadascun.
  • Construcció de dos andanes de 210 m de longitud i 5,5 m d’amplària, un a cada costat de la seua corresponent via, equipats amb proteccions enfront de fenòmens atmosfèrics.
  • Construcció d’un pas inferior de 4 m d’amplària i 2,5 m d’altura, que comunicarà totes dues andanes. Comptarà amb rampes adaptades i dotació d’elements que faciliten l’accessibilitat a persones de mobilitat reduïda.
  • Urbanització de l’entorn i connexió amb els vials existents, la qual cosa representa una superfície d’aproximadament 6.125 m².
  • Creació en el costat oest d’un aparcament amb capacitat per a 74 vehicles (incloses 3 places reservades per a persones amb mobilitat reduïda), connectada amb un vial d’accés, amb el seu corresponent tancament, enllumenat, etc, deixant un espai central lliure a manera de plaça. Adif atorgarà a l’Ajuntament una concessió administrativa de l’aparcament, vials públics i espai públic lliure per un període de 20 anys.

Totes les instal·lacions, inclosos els accessos des de l’edifici de viatgers a les andanes, aparcament i urbanització de l’entorn, estaran adaptades per a l’ús per persones discapacitades i de mobilitat reduïda, ja que, com a premissa bàsica en totes les seues actuacions, Adif planifica, dissenya i realitza obres que faciliten l’accés universal i sostenible.

Així, esta actuació contribueix a la consecució de diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com el 9 (Infraestructures fiables i sostenibles) i 10 (Integració i no discriminació de persones amb discapacitat).

Les obres estan incloses en el Pla de Rodalia de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.

Inversions a València

Des de 2018, les inversions d’Adif i Adif Alta a la província de València han ascendit a un total de més de 148,3 M€, dels quals 101,9 M€ corresponen a inversions d’Adif Alta Velocitat i la resta, quasi 46,5 M€, corresponen a Adif.

Les inversions executades per Adif s’han distribuït en diferents partides, de les quals destaquen les destinades a la millora de la xarxa de Rodalia, apartadors i renovació de via entre Sagunt i Terol, actuacions diverses sobre la infraestructura i mercaderies, així com a diferents actuacions relacionades amb el Corredor Mediterrani.

Per part seua, Adif AV ha destinat la inversió al desenvolupament de la LAV Madrid-Llevant, a la connexió entre Vandellós i València (dins del Corredor Mediterrani) i a la millora de les línies d’alta velocitat en explotació.CatalanSpanish