Adif inicia les obres de construcció del ramal d’accés ferroviari al port de Sagunt

Les obres comprenen l'execució de tres ramals amb una longitud total de 5,6 km, que conflueixen i garanteixen l'accés al port dels trens de mercaderies que provenen de València i Castelló.

Una vegada avançades les reposicions prèvies de serveis afectats, Adif ha iniciat l’execució de les obres del nou accés ferroviari de mercaderies al port de Sagunt (València) i les millores en la seua connexió amb el Corredor Mediterrani i el Corredor Cantàbric-Mediterrani. Estos treballs van ser adjudicats per un import de 14.519.969,75 euros (IVA inclòs).

Les primeres actuacions corresponen a apilaments, desbrossament i preparació del terreny, així com labors de protecció del patrimoni cultural. El nou traçat es projecta en via única electrificada d’ample mixt (dotada de tercer fil) fins a aconseguir el recinte portuari. La zona d’actuació comprén un total de 5,6 km de longitud de plataforma ferroviària en el qual es construiran dos ramals diferenciats, que conflueixen en un tercer, i que constitueixen els enllaços per a l’accés de la línia València-Tarragona pels costats sud i nord cap al port.

El ramal 1 té una longitud de 4,6 km. Compta amb dos alineacions rectes d’1,9 i 1,6 km, que discorren paral·leles al polígon Camí La Mar i al viari Parc Sagunt I, respectivament, per a finalitzar en el port.

El ramal 2, de 501 m de longitud, va des de la línia actual València-Tarragona (via 6) fins al ramal 1. Està destinat a l’enllaç per als trens que circulen des de/cap al sud (costat València).

El ramal 3 té una longitud de 515 m que van des de la línia actual València-Tarragona (via 6) fins al Ramal 1. Està destinat a l’enllaç per als trens que circulen des de/cap al nord (costat Castelló).

Les obres inclouen la instal·lació d’una fuita que permeta la connexió de les vies 2 i 6 de l’estació de Sagunt, situades en el costat nord.

Entre els treballs més destacats que s’escometran destaquen els següents:

Construcció de la plataforma ferroviària per a via única, amb una secció transversal de 7,1 m i les seues corresponents cunetes, drenatges i canalitzacions.

Construcció de dos viaductes situats en els punts quilomètrics (pp.kk.) 3/827 i entre els pp.kk. 4/383 i 4/474, i dos passos inferiors en els pp.kk. 0/630 i 2/107 del ramal 1.

Instal·lació de via i travesses mixtes aptes per a tercer fil i subjeccions elàstiques, muntada sobre una capa de balast i una altra de subbalast.

Col·locació d’un canviador de fil i 7 aparells de via aptes per a ample mixt.

Electrificació mitjançant nous pals situats en el marge dret del traçat i connexió amb el Corredor Mediterrani. La catenària serà adaptada a ample mixt a 3.000 V de corrent continu i preparat per a 25 kV en corrent altern.

Tancament complet de la línia mitjançant clos. En zones urbanes (Parc Sagunt) consistirà en un enreixat metàl·lic de malla electrosoldada, pals d’acer laminat i sòcol de formigó. En zona rústica estarà format per clos de simple torsió, pals tubulars i cancel·les.

Inversions a la província de València

Des de 2018, les inversions d’Adif i Adif Alta a la província de València han ascendit a un total de més de 148,3 M€, dels quals 101,9 M€ corresponen a inversions d’Adif Alta Velocitat i la resta, quasi 46,5 M€, corresponen a Adif.

Les inversions executades per Adif s’han distribuït en diferents partides, de les quals destaquen les destinades a la millora de la xarxa de Rodalia, apartadors i renovació de via entre Sagunt i Terol, actuacions diverses sobre la infraestructura i mercaderies, així com a diferents actuacions relacionades amb el Corredor Mediterrani.

Per part seua, Adif AV ha destinat la inversió al desenvolupament de la LAV Madrid-Llevant, a la connexió entre Vandellós i València (dins del Corredor Mediterrani) i a la millora de les línies d’alta velocitat en explotació.

Finançament europeu

L’accés al Port de Sagunt serà cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del P. o. Plurirregional d’Espanya 2014-2020, Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible.CatalanSpanish