20:02 - miércoles, 21 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Administracions espanyoles i estrangeres interessades en el software de gestió de carreteres de la Diputació

Des de diputacions de diferents províncies espanyoles fins a responsables d’empreses i institucions relacionades amb la gestió de les carreteres al Perú, passant per la mateixa Generalitat Valenciana, ja són més d’una desena les administracions que s’han interessat pel modern sistema informàtic implantat per la Diputació de València per a gestionar l’àrea de Carreteres i donar resposta de forma ràpida a qualsevol tipus d’incidència que es puga produir en algun dels més de 1.800 quilòmetres de xarxa provincial.

Es tracta d’un avançat software, dissenyat a mesura per a la institució amb la col·laboració dels seus tècnics, que recorre a l’ús de dispositius mòbils tipus tablet, connectats a internet, per a notificar i gestionar les incidències amb tan sols un clic: el que es requereix per anotar el punt quilomètric en el qual s’ha detectat el problema i de quin tipus és (sot, deterioració de senyalització, presència d’obstacles, etc.). Aquesta anotació és realitzada in situ pels vigilants amb els quals la institució compta en les diferents demarcacions, la qual cosa genera una alerta que és rebuda de forma instantània en les oficines de la Diputació pel tècnic responsable de zona qui, una vegada valorada, la redirigeix també a través del sistema a l’empresa encarregada de la Conservació en eixa àrea, perquè actue sobre ella.

Gràcies a aquest sistema la Diputació de València ha aconseguit reduir notablement els temps en la gestió d’incidències, a més d’eliminar possibles errors en la transmissió de la informació, ja que aquesta es realitza directament sobre un mapa geolocalitzat que conté el detall de tot el tramat viari. D’aquesta forma, el diputat de Carreteres i Infraestructures, Pablo Seguí, considera que s’ha aconseguit fer “un important salt qualitatiu” en la gestió d’una àrea d’enorme complexitat donat l’extens de la xarxa i la multiplicitat d’incidències que són susceptibles d’aparéixer i d’afectar a la seguretat dels usuaris que la transiten.

“En reduir els temps de reacció i optimitzar l’eficàcia de les comunicacions entre vigilants, tècnics i operaris –ha destacat Seguí– aconseguim solucionar més de pressa qualsevol problema que es produïsca i açò, sens dubte, redunda en una major seguretat vial”.

El responsable de Carreteres s’ha referit també als avantatges addicionals que proporciona treballar en xarxa a través d’un programa informàtic que guarda registre de tot el que succeeix i dels temps emprats en cada tipus d’incidència: “Les dades que s’emmagatzemen ens permeten anar generant anàlisis i estadístiques, la qual cosa a la llarga és una informació molt valuosa sobre l’operativitat de l’àrea de Carreteres, ja que ens ofereix les claus de com seguir millorant-la dia a dia”, ha declarat Seguí.

Tots aquests motius són els que han portat a diverses institucions tant provincials com autonòmiques del nostre país, però també d’altres llocs del món, a interessar-se pel funcionament i disseny d’una eina que, des que s’engegara fa poc més de dos anys, no ha deixat de millorar-se. Per al titular de Carreteres, açò confirma “l’aposta de la Diputació de València per la innovació i per l’aprofitament de les noves tecnologies per augmentar l’eficiència d’un servei que va directament dirigit a la ciutadania i que el seu principal objectiu, en el nostre cas, és garantir als usuaris de la carretera la major seguretat en els seus desplaçaments”.

En aquests moments, la institució provincial està treballant en el desenvolupament d’una aplicació complementària a aquest software per al seu ús per part de la ciutadania.

Últimas noticias

Contenido relacionado