Agricultura destina 7,6 milions d’euros a 14 projectes de modernització de regadiu

Dels 14 projectes aprovats, 8 d'ells han sigut impulsats per entitats de reg de València, 4 d'Alacant i 2 d'ells de Castelló.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució de la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual s’aproven les obres de modernització de regadius proposades per les comunitats de regants, i altres entitats, per al foment de la utilització racional de l’aigua en aprofitaments hidràulics i regadius.

En aquesta línia, la Generalitat, a través de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, aprova 14 projectes per a 2019, els quals han sigut proposats per les comunitats de regants i altres entitats de reg. Als mateixos se’ls destina ajudes per valor de 7,6 milions d’euros i suposen una inversió total de més de 15 milions d’euros.

Totes aquestes intervencions estan dirigides al foment de la utilització òptima de l’aigua en aprofitaments hidràulics i regadius, en els quals la conselleria subvenciona el 50% de l’import de les obres per a adaptar el sistema actual al de reg per degoteig.

Dins dels projectes a finançar es troben els destinats a la implantació del reg localitzat, l’increment de la capacitat d’embassament, la reutilització per a reg de les aigües depurades, la disminució del cost energètic, l’augment de l’eficiència en la utilització de l’aigua i la millora de la rendibilitat de les explotacions agràries, així com el foment de l’agricultura ecològica.

En concret, dels 14 projectes aprovats, 8 d’ells han sigut impulsats per entitats de reg de València, 4 d’Alacant i 2 d’ells de Castelló.

Amb aquest tipus d’ajudes, la Conselleria demostra la seua voluntat per fomentar la millores en les xarxes de reg per a fer realitat la utilització d’aigua de manera racional i la seua aplicació en el camp a través del sistema per degoteig per a cítrics, fruiters i horta. Tot això possibilita un desenvolupament d’agricultura sostenible i que permet una millora progressiva de la qualitat de vida dels regants així com de la competitivitat dels productes agrícoles.

Les entitats de reg deuran ara entregar a la Conselleria els projectes tècnics, per a la supervisió dels mateixos en un termini màxim de tres mesos, comptats des de la data de notificació de la resolució aprovatòria de la subvenció.

ValenciàEspañol