00:03 - martes, 5 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Agricultura destina 200.000 euros a ajudes a associacions de defensa mediambiental

Es tracta la primera vegada que es realitza una convocatòria d’aquest tipus en matèria hídrica. L’objectiu és que aquestes entitats invertisquen els seus esforços socials en programes i projectes que tinguen una repercussió ciutadana, que complemente territorialment o funcionalment les competències desenvolupades per la Generalitat en matèria de bon ús, gestió i estalvi de l’aigua. Els àmbits contemplats podran ser tant de proveïment urbà i depuració, com a usos mediambientals, inclosa la contaminació de les aigües subterrànies. Cada projecte presentat i aprovat tindrà assignats fins a 10.000 euros, com a màxim.

Per a complir aquesta fi es valoraran projectes que difonguen el correcte aprofitament dels recursos hídrics, la minorització de la contaminació dels aqüífers i del litoral, la defensa de la biodiversitat, la sensibilització i millora en l’ús de l’aigua i la implantació d’energies renovables.

A més, per a la concessió de les ajudes, es tindran en compte criteris de sensibilització, de sostenibilitat i eficiència energètica, soci-econòmics, de biodiversitat, tecnològics, d’adequació i educatius.

Últimas noticias

Contenido relacionado