Agricultura obri consulta pública per a elaborar les ajudes a les explotacions citrícoles

La consulta forma part de les actuacions per a enfortir el sector citrícola.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha obert un període de consulta pública per a l’ordre de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes destinades a explotacions citrícoles de la Comunitat Valenciana.

Eldocument, http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/167558034/Consulta+p%C3%Bablica+%28C%C3%Adtricos%29%20CAS.pdf/6e2172fc-a794-4106-b21b-3d4fd5981927, forma part del conjunt de mesures adoptades per a millorar la precària situació econòmica que viu la citricultura valenciana, evitant l’abandó definitiu de nombroses parcel·les agrícoles afectades.

La problemàtica de l’actual campanya de comercialització incideix negativament en la situació econòmica per la qual travessa el sector citrícola de la Comunitat Valenciana, fent necessària i urgent l’adopció de mesures de suport al sector.

Amb aquesta mesura es pretén evitar que nombroses parcel·les agrícoles que s’han quedat per recol·lectar en l’actual campanya de comercialització, siguen definitivament abandonades, amb la consegüent disminució en l’activitat econòmica que això suposa i la pèrdua de nombrosos llocs de treball en el sector, així com la consegüent deterioració mediambiental que això puga provocar.

Publicitat