Agricultura negocia amb l’asseguradora que agilitze el pagament dels danys per la calamarsa de Requena

Una estimació provisional situa entre 6.000 i 7.000 hectàrees la superfície danyada encara que cal recordar que en aquesta comarca hi ha més de 28.000 hectàrees assegurades

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica s’ha posat en contacte amb Agroseguro perquè agilite al màxim tant els peritatges com el pagament de la indemnització per l’episodi de pedra que es va registrar diumenge passat 7 de juliol en determinades zones de la comarca d’Utiel-Requena. 

Així ho ha confirmat el secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, després de visitar algunes de les parcel·les de raïm de vinificació afectades per la pedra i mantindre una reunió a l’ajuntament de Requena amb representants de les organitzacions agràries, les cooperatives, del municipi i de la comarca.

Després de la inspecció sobre el terreny, i encara mancant una valoració definitiva, Rodríguez Mulero considera que la superfície que ha patit danys a causa de la calamarsada oscil·la entre 6.000 i 7.000 hectàrees, la immensa majoria de les quals són de vinyes, si bé també es detecten desperfectes en unes 500 hectàrees de cereal en el terme de Camporrobles. En molta menor mesura i proporció han resultat danyades explotacions d’ametler i olivar.

Els nivells d’afecció en les parcel·les de vinya se situen entre el 20% i el 40% de la producció, encara que en algunes zones concretes aqueixos percentatges són considerablement més elevats.

L’aspecte més favorable és l’alt grau d’assegurament que presenten els cultius de la comarca d’Utiel-Requena, més de 28.000 hectàrees, de tal manera que, a la vista dels comunicats de sinistre que es van tramitant, una quantitat significativa de la collita que ha patit aquests danys per pedra es troba coberta per l’assegurança.

En aquest sentit, la Conselleria d’Agricultura ha aconseguit el compromís de Agroseguro perquè envie una brigada de 25 tècnics a peritar els danys amb la major celeritat. La Generalitat Valenciana aporta cada any ajudes per valor de 25 milions d’euros per a afavorir la contractació de l’assegurança per part dels agricultors.

Així mateix, la Conselleria facilitarà suport tècnic als afectats a fi de que puguen dur a terme de la manera més eficaç possible els tractaments amb productes fungicides, a fi d’evitar l’aparició de fongs en el cultiu.

CatalanSpanish