Aguar: “València necessita més places d’educació infantil de 0 a 3 anys”

El candidat a l'alcaldia de Contigo Somos Democracia assegura que lluitarà perquè les famílies tenen llibertat d'elecció de centre.

El candidat a l’alcaldia de València per Contigo, José Enrique Aguar, ha assegurat que en matèria d’educació la seva principal aposta en la pròxima legislatura serà “augmentar les places de les escoles infantils de 0 a 3 anys, tant en les municipals com en els concerts amb privades”, i ha afegit que hi haurà “gratuïtat de places per a les rendes més baixes per unitat familiar”.

A més, Aguar ha assegurat que es fomentarà “la lliure elecció de centre” i que s’habilitaran ajudes per a les famílies amb menys recursos per a les activitats extraescolars. Dins d’aquestes activitats s’incorporarà de manera habitual campanyes comunitàries per a lluitar contra l’assetjament escolar i el ciberbullying. A més es dotarà pressupostàriament la millora d’instal·lacions esportives en els centres escolars “per a promoure l’esport de base des dels col·legis i instituts, augmentant els recursos econòmics i fomentant l’associacionisme i les activitats en cada barri”.

En matèria de cultura, a més de l’agent cultural de barri, Contigo proposa programar activitats lúdiques, teatrals i musicals en cada barri amb una programació estable.

Serveis Socials

José Enrique Aguar ha incidit que és necessari incrementar “les dotacions per a mantenir i potenciar els serveis socials destinats a la infància i a les dones víctimes de violència de gènere”, a més d’implementar “un programa de suport a les famílies en risc de vulnerabilitat i exclusió social, amb deduccions fiscals i ajudes econòmiques per a habitatge, beques, i transport públic”.

Contigo promourà polítiques d’envelliment actiu que fomentin la participació de les persones majors, garantint la igualtat d’homes i dones.

CatalanSpanish