Sense aigua potable per als empleats públics

En la Subdelegació del Govern de València, Estrangeria i oficines de tramitació del DNI no disposen d'aigua potable per a l'accés de treballadors i usuaris.

PublicitatAVL

El sindicat CSIF ha presentat un escrit davant Delegació del Govern per a instar-li a oferir “aigua potable, en quantitat suficient i fàcilment accessible” a tots els empleats públics del seu àmbit. La central sindical explica que a la província de València al voltant de 600 treballadors desenvolupen la seua labor en centres que incompleixen el punt del Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, que obliga a garantir que els llocs de treball disposaran d’aigua potable en les condicions citades.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala que en Subdelegació del Govern a la província de València, en Estrangeria o en les oficines de tramitació del DNI no disposen d’aigua potable per a l’accés de treballadors i usuaris. En Sanitat Exterior fins i tot els empleats aporten una quantitat del seu propi salari per a la instal·lació d’una font que filtre l’aigua des del lavabo.

PublicitatRovira  

CSIF, davant esta situació, ha remés un escrit en el qual explica que “en centres de treball d’àmbit de la Subdelegació de València i Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, els empleats públics no disposen d’aigua potable a bastament i fàcilment accessible, tal com indica l’Annex V del Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat”.

Publicitat