L’Ajuntament informa que fins a l’1 d’abril es poden sol•licitar les ajudes extraordinàries a l’estudi a Alzira

Des de la Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira s’informa a totes i tots els interessats que s’ha obert el termini de sol·licituds d’ajudes de caràcter extraordinari, fins a l’1 d’abril, per a l’exercici d’activitats formatives que s’estiguen realitzant o que s’hagen realitzat al llarg del curs 2018/2019, o en l’estiu de 2019 (juliol i agost) .

PublicitatAVL

Des de la Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira s’informa a totes i tots els interessats que s’ha obert el termini de sol·licituds d’ajudes de caràcter extraordinari, fins a l’1 d’abril, per a l’exercici d’activitats formatives que s’estiguen realitzant o que s’hagen realitzat al llarg del curs 2018/2019, o en l’estiu de 2019 (juliol i agost) .

Podran acollir-se i ser beneficiaris de les ajudes extraordinàries a l’estudi les persones menors de 30 anys, residents a Alzira, amb insuficiència de mitjans econòmics per a realitzar l’activitat proposada, que complisquen els mèrits suficients per a ser beneficiaris i en concurrència amb alguna de les condicions establlides a les bases i publicades en el BOP.

PublicitatRovira  

Poden consultar tota la informació en el web de l’Ajuntament d’Alzira: http://www.alzira.es/alzira_ Administració 24h – tràmits des de casa – catàleg de tràmits- Educació i Cultura- Ajudes extraordinàries a l’estudi.

Les activitats per a les quals podran demanar-se estes ajudes seran:

a) Cursos de formació universitària o postgrau en altres comunitats autònomes (en el cas que no n’hi haja a la Comunitat Valenciana).
b) Cursos de formació universitària o postgrau en l’estranger.
c) Cursos complementaris a les ensenyances de règim específic.
d) Cursos, tallers i altres activitats formatives per a l’estiu (juliol i agost) de 2018, complementàries a la formació reglada.

“Un dels objectius marcats des de la Regidoria d’Educació i Infància, és que tant joves com adults, amb ganes d’ampliar els seus estudis, tinguen la possibilitat de continuar fent-ho, i amb estes ajudes de caràcter extraordinari donem un altre pas endavant cap a una educació oberta a totes i tots”.