00:03 - martes, 5 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Govern donarà ajudes de 10.800 euros per a comprar habitatges

El Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 contempla ajudes de fins a 10.800 euros per als joves que desitgen adquirir un habitatge, segons ha avançat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.D’aquestes ajudes, que tindran un límit del 20% del preu d’adquisició, es podran beneficiar joves de fins a 35 anys, ha detallat el ministre en la presentació del pla, l’esborrany del qual es lliurarà aquest divendres a les comunitats autònomes i al sector que podran fer les seues aportacions al mateix fins al 30 de maig.

D’aquesta manera, Foment espera iniciar la tramitació del reial decret el pròxim 1 de juny, perquè el pla entre en vigor l’1 de gener de 2018. Així mateix, el pla incorpora un programa que posa a disposició els habitatges desocupats de la Sareb i les entitats financeres, perquè les comunitats autònomes puguen llogar-les a persones que es troben en situació de desnonament del seu habitatge habitual.

El pla contempla que l’Estat i les autonomies assumisquen el pagament d’entre 150 i 400 euros de lloguer a persones desnonades o col·lectius vulnerables, amb una aportació del 80% del ministeri i del 20% de les administracions autonòmiques.

El termini d’aquestes ajudes serà de dos anys, prorrogables a altres dos més, si així ho determinen els criteris dels serveis socials de la comunitat autònoma o de l’ajuntament.

Una altra de les novetats del pla és l’increment de 600 a 900 euros de l’import màxim de les ajudes per a lloguers o la introducció de mecanismes que faciliten la concessió de préstecs per les entitats financeres a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana o rural, entre altres mesures.

Del programa d’ajuda al lloguer d’habitatge es podran beneficiar persones amb ingressos inferiors a 3 IPREM (532,51 euros mensuals en 14 pagues). L’import màxim serà del 40% de la renda de lloguer, amb el que se suprimeix el límit de 2.400 euros a l’any del pla 2013-2016, a més que s’incrementa el termini de l’ajuda fins a 3 anys, mentre que en el cas dels joves arribarà fins al 50% del lloguer mensual.

En relació a persones majors, hi ha dos programes previstos que contemplen ajudes de caràcter directe i unes altres a la promoció d’edificis i complexos residencials que compten amb instal·lacions comunes adequades per a gent gran de 65 anys.

Quant al programa de foment del parc d’habitatges, s’espera que Espanya puga acostar-se a la mitjana europea del 30% de la població que resideix en habitatges llogats enfront de l’espanyola del 21,8%. Per a açò s’amplia l’objecte d’ajudes al sector privat, que fins ara solament era per a habitatges de titularitat pública. S’incrementa l’import d’aquestes ajudes fins a un màxim de 350 euros per metre quadrat útil i el límit d’ingressos dels inquilins (fins a 4,5 IPREM) i el preu màxim del lloguer (fins a 7 euros al mes per metres quadrat) respecte a l’anterior pla.

Últimas noticias

Contenido relacionado