Publicades les ajudes al lloguer d’habitatges i a la rehabilitació d’edificis

ajudes lloguer 2017

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha aprovat les bases per a accedir a ajudes al lloguer i a la rehabilitació d’habitatges, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’aquest dijous. Es tracta de l’ordre que estableix les bases reguladores del programa d’ajudes al lloguer d’habitatges i programa d’ajudes al lloguer per a joves i a l’ordre que estableix les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació del programa de foment de la conservació de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Segons ha destacat la directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, la Conselleria ha dissenyat la seua estratègia d’ajudes pensant en aquelles persones que més ho necessiten. “Pretenem mantenir l’equitat i que les ajudes arriben als qui realment les precisen, sense excloure a ningú per raó d’edat o una altra circumstància”, ha indicat.

En declaracions de la directora general, la Generalitat ha fet “un gran esforç” per a traure enguany les ajudes de lloguer i rehabilitació perquè, segons ha recordat, hi ha un nou pla estatal que l’anterior Govern d’Espanya “va aprovar moltes vesprades”. De fet, “encara no s’ha signat el conveni que habilita el pressupost, però podrem tramitar aquestes ajudes avançant part dels nostres propis pressupostos”, ha subratllat.

Ajudes al lloguer i per a joves

En aquest sentit, pel que fa a l’ordre que regula les bases del programa d’ajudes al lloguer d’habitatges i programa d’ajudes al lloguer per a joves, cal ressaltar que les ajudes aconseguiran fins a un 40% del lloguer, amb un màxim de 2.880 euros anuals, i poden ser de fins al 50% del lloguer si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys.

D’igual manera, s’ha establit una línia d’ajudes a joves per al lloguer d’habitatge. Així, els menors de 35 anys podran sol·licitar la subvenció, que pot aconseguir fins al 50% de la renda del lloguer. En aquest supòsit, tots els membres de la unitat familiar han de tenir menys de 35 anys en el moment de sol·licitar l’ajuda. Com a excepció, poden formar part d’aquesta unitat de convivència persones majors de 35 anys que siguen dependents.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat, fins al 6 agost inclòs. Hi haurà una sol·licitud única per a ambdues modalitats, però és obligatori que s’indique a quin tipus d’ajudes al lloguer s’acull la persona beneficiària i se subvencionaran els rebuts del lloguer des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018. La tramitació pot ser telemàtica. També es pot realitzar emplenant el formulari disponible en la web de la Conselleria i presentant-ho en els serveis territorials, ajuntaments o per correu certificat.

Les ajudes van dirigides a unitats de convivència que no superen tres vegades l’IPREM i tindran prioritat les persones afectades per desnonament, dació en pagament o execució hipotecària en els últims deu anys; famílies monoparentals, famílies nombroses, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, persones amb diversitat funcional, persones amb trastorn mental sever, joves extutelats, persones amb unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques i unitats de convivència en les quals totes les persones es troben en situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions corresponents. D’igual manera, es consideren preferents les ajudes a les dones en situació de necessitat o en risc d’exclusió, especialment quan tinguen fills i filles menors exclusivament a càrrec seu.

Rehabilitació d’edificis

El DOGV també ha publicat les bases de les ajudes de rehabilitació d’edificis del programa de foment de la conservació, millora de la seguretat i accessibilitat d’habitatges del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

L’objectiu d’aquestes ajudes és incentivar obres de sostenibilitat, conservació i accessibilitat d’edificis que milloraran l’habitabilitat dels immobles i, a més, serviran per a reactivar el sector de la construcció.

També se subvencionaran obres per a millorar l’accessibilitat mitjançant la instal·lació d’ascensors, rampes adaptades, etc., així com treballs per a augmentar l’habitabilitat a l’interior dels habitatges.

Per a accedir a aquestes ajudes els edificis han d’haver sigut construïts abans de 1996 i, almenys, el 50% dels seus habitatges ser domicili habitual dels seus residents.

Les ajudes subvencionaran fins al 40% de les obres, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge per a conservació, 8.000 euros per a accessibilitat i altres 8.000 euros per habitatge per a millora d’eficiència energètica de l’edifici.

Aquelles famílies amb ingressos inferiors a tres vegades l’IPREM rebran una ajuda complementària del 35%. També hi haurà una subvenció complementària si resideix en l’habitatge una persona amb diversitat funcional o major de 65 anys.

La Generalitat subvencionarà un 10% addicional, fins a un màxim de 2.000 euros per habitatge, en el cas de rehabilitació d’edificis, o del 5%, amb un màxim de 1.000 euros en reparació interior d’habitatges.

Publicitat