jueves, 18 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Tornen les ajudes per a recuperar patrimoni artístic d’immobles privats a Alcoi

Per quart any, en règim de concurrència competitiva.

Ja s’ha aprovat la quarta convocatòria de les ajudes en règim de concurrència competitiva, destinades a la rehabilitació i adequació d’elements fixes d’ornat amb valor històric i artístic, ubicats en interiors i jardins d’immobles privats, que estiguen catalogats en el PGOU, o incloses al catàleg de béns i espais protegits del PGOU, i ubicats al Conjunt Històric Artístic declarat.

Les intervencions de rehabilitació que presenten una major complexitat i cost elevat, podran ser executades per fases i tindran dret a concórrer a diferents convocatòries d’esta línia de subvencions.

Els propietaris i posseïdors dels espais i elements rehabilitats que resulten beneficiats col·laboraran en les activitats que organitze l’ajuntament per tal de facilitar la visita pública d’estos, sempre garantint degudament el respecte al dret a la intimitat personal i familiar.

La dotació destinada per estes ajudes és de 12.000 euros. Podran ser objecte de subvenció les actuacions el pressupost protegit de les quals supere els 1.000 euros. L’import de l’ajuda a la rehabilitació d’elements serà el 75 % del pressupost protegit amb un màxim de 6.000 euros. El termini per a presentar-se a les ajudes començarà quan siguen publicades al BOP i finalitzarà el 30 de setembre de 2020.

La primera convocatòria va donar una ajuda per un projecte del Circulo Industrial, que se centrava en la restauració del sostre i taulat del Salón Largo i el Rotonda, així com el repintat dels elements ornamentals del jardí incloent la barana de la font, els bancs i la fusteria exterior.

En la segona i tercera convocatòria les ajudes van ser per al Círculo Industrial i per als propietaris de la casa Laporta, edifici reformat l’any 1904 amb el projecte realitzat per l’arquitecte, Timoteo Briet, un dels primers modernistes de la ciutat d’Alcoi.

La regidora de Patrimoni Històric, Lorena Zamorano, comenta: «Per les peculiaritats d’estos treballs d’intervenció sobre element de gran valor històric requereix en molts casos de la intervenció d’artesans i especialistes que comporten un increment del cost de la reparació en molts casos fora de l’abast dels propietaris. Amb estes subvencions ajudem a recuperar el patrimoni alcoià, al mateix temps que donem l’oportunitat de conéixer-lo».

Últimas noticias

Contenido relacionado