Anuncien la convocatòria d’ajudes destinades a treballadors autònoms

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la quantia d'estes ajudes ascendeix a 300.000 euros.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat este dilluns, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la convocatòria anticipada d’ajudes per a les associacions de persones autònomes per a l’exercici 2021. La quantia d’estes ajudes ascendeix a 300.000 euros.

Mitjançant una resolució de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, Elvira Ródenas Sancho, esta convocatòria anticipada d’ajudes està destinada a afavorir el manteniment i la consolidació de l’ocupació autònoma, dins del programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana.

Els beneficiaris d’esta convocatòria són les associacions de persones treballadores autònomes que tinguen personalitat jurídica, caràcter intersectorial, àmbit autonòmic i implantació en el territori de la Comunitat Valenciana, i estiguen legalment constituïdes en el Registre d’Associacions Professionals de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana.

Les ajudes són per a finançar, entre altres actuacions, aquelles destinades a proporcionar un acompanyament i tutorització d’aquells projectes de treball autònom que, una vegada posats en marxa, requerisquen un suport i seguiment continuat.

També se subvencionarà la prestació d’assistència tècnica a les persones treballadores autònomes consolidades per a la implantació de solucions basades en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), millorar el seu grau tecnològic i la seua presència activa en internet i les xarxes socials.

Igualment, entra dins de les accions amb càrrec a esta convocatòria l’assessorament en els processos de relleu generacional o relleu de negoci, la fi del qual siga la intermediació entre els qui, per aproximar-se a l’edat de jubilació, pretenguen transmetre una activitat empresarial o professional consolidada, i les potencials noves persones empresàries que desitgen emprendre una activitat per compte propi com a persona treballadora autònoma, a través dels instruments que es determinen per a això, així com la difusió de les ofertes i demandes relatives a esta mesura i l’orientació i acompanyament a les persones interessades.

Finalment seran objectiu d’estes ajudes les actuacions d’assessorament en els processos de canvi d’estratègia competitiva per al manteniment del seu ús, podent suposar un canvi de l’activitat econòmica desenvolupada.

La presentació de sol·licituds i la documentació annexa es realitzarà obligatòriament de manera electrònica i el termini de presentació donarà principi el 12 de gener del 2021.

Lo más leído

CatalanSpanish