Publicats per l’ajuntament 12 projectes a licitar del “Pla Edificant”

En total suposen una inversió en aquests centres públics superior a 1.200.000 euros, a raó de 106.445,38 euros en cadascun d'ells, i el termini per a la presentació d'ofertes finalitza el pròxim 7 de juny, a excepció del CEIP Pare Català, que finalitza el 6 de juny

Ajuntament de València
PublicitatAVL

El Pla Edificant, regulat per un decret del Consell del 20 d’octubre de 2017, estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a millorar els centres públics valencians. En el cas de l’Ajuntament de València, les 12 obres publicades han sigut consensuades amb la Generalitat, igual que altres 9 que eixiran a licitació més endavant.

Les actuacions que ara han eixit a licitació són les següents:

PublicitatRovira  

En el CEIP Ausiàs March, en el Districte de Poblats Marítims (11), s’escometran diferents treballs que inclouen reparar l’escala d’evacuació exterior, ancoratge de persianes exteriors; reparació de les clivelles i escantells de les façanes laterals; reparació de la part superior del tancament exterior i de les filtracions en la coberta. Igualment l’actuació contempla l’esmena de les deficiències a l’ascensor, en la instal·lació elèctrica i la nova instal·lació de gas natural. El pressupost de la intervenció en aquest centre és similar a la dels altres onze i ascendeix a 106.445,38€, IVA inclòs.

En el CEIP Ciutat Artista Faller, en el districte de Benicalap (16), l’actuació inclou la conversió de l’habitatge del conserge en un nou menjador per al centre, la substitució de la fusteria d’acer de la façana sud-est de l’edifici per una nova d’alumini; Intervenció als patis exteriors i millora de l’evacuació d’aigües amb una nova instal·lació de sanejament.

La intervenció en el CEIP Bartolomé Cossío, en el districte de Rascanya (15), inclou la substitució de la coberta de fibrociment del gimnàs; reparació de la pista esportiva; substitució d’una zona del paviment del pati deteriorat; eliminació de les jardineres per a col·locar uns bancs; substitució dels urinaris infantils per vàters infantils, i de la rampa existent en l’aulari d’infantil.

En el Districte Pobles del Sud, el Pla Edificant inclou l’actuació en el CEIP Lluís de Santàngel (El Saler) per a resoldre l’evacuació de les aigües pluvials col·locant canalons i connectant-los a la xarxa de sanejament; substitució dels jocs infantils exteriors; ancoratge i reparació de la tanca que delimita la parcel·la escolar amb la de l’IES adjacent; reparacions en la instal·lació de l’ascensor i en la instal·lació elèctrica de baixa tensió; retirada del depòsit de gas propà en desús i substitució del depòsit d’aigua calenta sanitària.

En el districte de Patraix, el Pla Edificant inclou el CEIP Eliseo Vidal, en el qual es duran a terme reparacions en els espais exteriors amb graderies per a salvar el desnivell existent. També es millorarà l’accessibilitat de la parcel·la, col·locant una rampa adaptada a la normativa vigent que connecte l’edifici i el gimnàs; s’instal·larà una solera entre les dues pistes esportives, a més de millorar les condicions de dues zones enjardinades, i reformar els lavabos situats al porxe, adaptant-los a la normativa d’accessibilitat actual.

En el CEIP Castellar–Oliveral, en el Districte Poblats del Sud (19), l’actuació del Pla Edificant inclou la reparació de la pista esportiva exterior; millores en el gimnàs, substitució d’algunes plaques del fals sostre; intervenció en la cambra de calderes del gimnàs, renovació de l’espai dels banys d’infantil, incorporant un bany adaptat i protecció de l’escala de l’edifici de primària.

Dins del districte de Camins al Grau (12), en el CEIP Miquel Adlert i Noguerol, l’actuació comprén millores en les cobertes planes de l’edifici; reforma integral del bany adaptat; millores al pati; reforma de la sala d’instal·lació contra incendis, dotant-la de ventilació natural i un nou grup de pressió. S’ha previst la dotació d’un sistema d’alarmes i dues bombes de buidatge que eviten aquest risc.

En el CEIP Pare Català de Benimaclet (Districte 14) es millorarà l’eficiència energètica de les instal·lacions substituint les lluminàries originals per lluminàries LED i els fanals situats en els espais exteriors del centre; es dotarà al centre d’una nova instal·lació de telecomunicacions i milloraran els espais exteriors.

En el CEIP Vicente Gaos, en Algirós, l’actuació inclou millores en la tanca del col·legi; en l’aulari d’infantil i al pati d’infantil; construcció de nous porxes lleugers per a protecció solar i dotació d’equipaments com són, dues noves fonts al pati de primària, una boca de reg al pati del menjador, dues noves taules de joc i substitució de sis bancs.

En el, CEIP El Grau del districte de Camins del Grau, es repararà els tancaments del centre substituint el mur d’accés. També s’estabilitzarà el mur perimetral, es reformaran els banys d’infantil en la planta baixa i els banys de primària i professorat. També es milloraran els espais exteriors del centre amb la reparació del paviment de la pista esportiva i dues noves fonts.

Respecte al CEIP Cervantes, en Extramurs, l’actuació suposa la col·locació de noves plaques d’escaiola; millorar les condicions de ventilació de les aules; reparació de les goteres de les cobertes de la teulada; millores per a l’adequació d’espais per a persones de menor alçada com són la col·locació de passamans addicionals a menor altura en les escales i la dotació d’un lavabo infantil en la primera planta, així com la reforma de quatre banys en l’aulari d’infantil.

Finalment, en el CEIP Rodríguez Fornos, de Patraix, l’actuació inclou millores en els espais exteriors, reparació de la pista esportiva exterior i la substitució del paviment de llosetes de cautxú de la zona de jocs infantils; reparació de la junta de dilatació del centre i de les zones afectades per l’entrada d’aigua i millora de les condicions d’eficiència energètica de les instal·lacions.