Alacant concedeix la llicència per a la renovació de la xarxa de sanejament

El pressupost d'actuació d'esta obra destinada a un sector del barri dels 400 Habitatges és de 624.547,89 euros.

Publicitat

L’Ajuntament d’Alacant, a través de la Regidoria d’Urbanisme que dirigeix Adrián Santos, ha concedit la llicència d’obra a AMAEM (Aigües Municipalizadas d’Alacant E.M.) per a l’execució d’obres contemplades en el “Projecte de renovació de la xarxa de sanejament al carrer Moncada i adjacents”. El pressupost d’actuació d’estes obres en el barri dels 400 habitatges és de 624.547,89 € i el termini d’execució d’estes està encara per determinar.

El regidor d’Urbanisme, Adrián Santos, ha indicat que estes obres “permetran renovar tota la xarxa de sanejament d’estos carrers que es troben en una situació de deterioració deguda a la seua antiguitat i que vindrà a evitar pèrdues i filtracions que ocasionen problemes indesitjats als veïns d’esta part de la zona nord d’Alacant”.

PublicitatRovira  

L’objectiu del projecte és la renovació de les xarxes de sanejament existents mitjançant la demolició de calçades existents, l’execució de rases, la col·locació de canonades i obres de fàbriques necessàries, el tapat i farcit de rases, per a acabar, finalment, amb la pavimentació de la calçada.

Estes actuacions es duran a terme pel fet que les canonades existents són molt antigues i van ser executades amb motiu de la urbanització del barri fa dècades, sent de formigó en massa (l’ús del qual ja no s’executa), i amb fissures i trencaments que provoquen les filtracions d’aigües residuals en habitatges particulars entorn del carrer Moncada i adjacents.

El col·lector a implantar serà en alguns carrers de gres vitrificat de diversos diàmetres, d’acord amb les actuacions que es realitzen en altres parts de la ciutat d’Alacant, i les escomeses domiciliàries es realitzaran amb PVC. La longitud prevista és de 569 metres de canonada de gres, 24 pous de registre, 26 embornals i reconstrucció de 26 escomeses domiciliàries.

PublicitatJuega Limpio Orihuela