Alacant inicia les obres d’una nova zona verda amb una inversió de 230.000 euros

Esta actuació permetrà completar la parcel·la educativa amb un espai d'esbarjo que donarà servei a la comunitat escolar i als veïns.

PublicitatAVL

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alacant ha aprovat el començament de les obres de zona verda en l’Avinguda Països Escandinaus, al costat del CEIP Condomina, amb una inversió de 230.203,54 €. El regidor de Medi Ambient, Manuel Villar, ha assenyalat “hem donat llum verda al pla de seguretat i salut de les obres, amb el que es compleix l’últim tràmit per al seu inici”. Villar ha assenyalat que “este parc oferirà una zona d’expansió i esbarjo tant als veïns com a la comunitat educativa del centre escolar confrontant amb estos terrenys”.

La formació d’este nou espai verd té com a objectiu potenciar l’ús d’esta zona urbana, generant àrees d’ús divers en el seu interior. A més, es pretén que esta nova extensió siga usada pels residents de la zona, així com pels escolars i els seus pares, per tindre annex el col·legi CEIP Condomina, ja que actualment té un ús residual com a zona de passeig caní sense regular.

PublicitatRovira  

El parc, les obres del qual està previst que comence a final d’any o principis del següent amb una duració de tres mesos, comptarà amb lluminària led, zones enjardinades amb sistema de reg automàtic, jocs infantils, mobiliari urbà, cartelleria informativa, zona arbrada i protecció d’escocells d’acer galvanitzat.

Villar ha explicat que “l’adequació d’esta zona verda, que ocupa una superfície de 2.373 metres quadrats i que està situada en l’Avinguda Països Escandinaus al costat del CEIP Condomina, cerca potenciar l’ús d’este espai urbà tant pels residents de la zona com pels escolars i els seus pares, donada la proximitat de la institució educativa esmentada, i lloc que actualment té un ús residual com a zona de passeig caní sense regular”.

La parcel·la sobre la qual s’actuarà està qualificada pel vigent Pla General Municipal d’Ordenació de 1987, com a sòl dotacional, espai lliure verd o àrees ajardinades. D’esta forma, es tracta d’un espai lliure urbanitzat i proveït de jardineria, destinat a activitats estanciales i d’oci, que compleix a més funcions ornamentals.

El terreny confina en el nord amb l’Avinguda Països Escandinaus, a l’est amb el carrer d’accés al col·legi Condomina, a l’oest amb el CEIP Condomina i al sud amb l’aparcament que usen els residents i empleats del col·legi.

La zona es troba molt desnivellada en l’actualitat, per la qual cosa, amb la finalitat de generar un canvi en l’entorn per a potenciar el seu ús estancial i recreatiu, es proposen una sèrie d’actuacions per a escometre la plantació de jardineria, la delimitació de l’àmbit i el disseny dels espais interiors.

Connexió mitjançant itineraris amb ombra

Així mateix, el projecte inclou l’adequada connexió de la zona verda amb el seu entorn, de manera que els passos de vianants se situaran en els accessos principals. A més, s’ha establit un itinerari intern, equipat amb arbratge d’ombra que connecta de manera directa tots els accessos exteriors perquè els vianants ho utilitzen com a zona de pas.

En aqueix sentit, fins i tot el tractament del paviment tracta d’incidir en la utilització dels recorreguts interns en portar el paviment interior de la plaça fins als passos de vianants i diferenciant-ho del paviment de les voreres. Per mitjà de terrasses se salvarà el desnivell i es configuraran espais amb la dimensió adequada per a permetre diverses activitats recreatives, aptes per al seu ús per ciutadans de totes les edats.

L’ordenació proposada consisteix a configurar almenys dos espais de característiques formals i funcionals diferenciades: un situat més al nord, destinat a albergar una zona de jocs infantils, i un altre condicionat per a l’ús estancial ocasional, més pròxim a l’accés al col·legi Condomina.

També està prevista la plantació d’arbratge per a proporcionar ombra i la plantació de noves espècies arbustives i l’execució de les instal·lacions de l’obra civil de reg i enllumenat per l’interior de la zona verda.

Publicitat