Alacant regula les platges per a gossos i els parcs canins

L'Ajuntament d'Alacant ha informat que la nova "Ordenança Municipal sobre tinença, benestar i protecció dels animals" regula per primera vegada les platges de gossos i els parcs canins.

El nou articule, que va passar dies arrere per la Junta de govern municipal on es va donar el vistiplau a algunes modificacions puntuals, serà traslladat als grups polítics que conformen la Corporació perquè ho analitzen i facen les aportacions que estimen apropiades a través d’esmenes.

Les previsions de la Regidoria de Sanitat, departament que impulsa la nova norma, és que el Ple de l’Ajuntament es pronuncie sobre l’Ordenança en la seua sessió de finals de novembre, ha indicat l’equip de Govern.

Rovira  

El projecte d'”Ordenança Municipal sobre tinença, benestar i protecció dels animals” consta de quinze capítols, un total de 112 articles i algunes disposicions addicionals.

Circs i atraccions firals

En el capítol de “Protecció dels animals”, als articles que donen compte que no se’ls pot causar la mort o practicar-los mutilacions, s’afig que queda prohibit “el seu maltractament físic, psíquic i passiu”.

També introdueix que es prohibeix la instal·lació de circs amb animals i les atraccions firals amb animals lligats a tota mena de carrusels o similars.

Sobre els animals a les platges, l’article 29 puntualitza que “excepte en aquelles expressament autoritzades per a gossos, queda prohibit l’accés de tota mena d’animals a l’arena de les platges durant tot l’any”, però obri una porta sobre el particular: “Excepcionalment els gossos podran accedir en el període comprés entre l’1 de novembre i l’1 de març, sempre respectant les mesures de seguretat i sanitàries, és a dir, aniran subjectes, amb morrió si fóra necessari, i es recolliran els excrements que produïsquen”.

Orines, mobiliari urbà i platges

Per part seua, la persona que conduïsca un animal -s’anota en l’article 31- està obligada a recollir i retirar els excrements, havent de procedir a la neteja immediata. “Els orines que afecten el mobiliari urbà, edificacions, voreres o qualsevol altre element seran netejats tirant sobre ells aigua neta. Els que porten els animals estaran obligats a portar una botella, amb capacitat suficient, plena d’aigua per al seu menester”.

El capítol tretze al·ludeix als animals en espais públics: Platges de gossos i puntualitza que “les platges de gossos són aquells espais públics degudament senyalitzats, proveïts d’arena o no, al qual poden acudir els banyistes o usuaris de platges amb animals de l’espècie canina complint els següents requisits”.

Així mateix, sobre els parcs per a gossos, espais degudament senyalitzats i fitats per a l’ús per part dels amos de gossos on es podran mantenir solts.

Infraccions i sancions: de 30 a 18.000 euros

El capítol catorze es refereix a les infraccions i sancions i anota que “els responsables d’animals que infringisquen les normes d’ús de les platges de gossos o zones d’esplai caní podran ser sancionats amb multes des de 30 a 300 euros”. En cas de reincidència, se’ls podrà impedir l’ús d’aquests espais o confiscar-los els animals.

Les infraccions a aquesta ordenança, d’acord amb la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, seran sancionades amb multes que poden oscil·lar entre 30 euros i 18.000. Les resolucions sancionadores podran comportar la confiscació dels animals, anota el projecte.

Des de la Regidoria de Sanitat aclareixen que entre els motius per a modernitzar l’Ordenança està la seua adequació a la creixent consciència ciutadana a favor d’una major protecció de les mascotes.

Aquest projecte d’Ordenança, després de passar pel Ple municipal, haurà de superar també un període d’exposició pública de 30 dies, termini en què els ciutadans podran al·legar o presentar canvis.

PublicitatJuega Limpio Orihuela