Alacant reduirà el límit de velocitat a 25 km/h als patinets

La limitació de velocitat s'estableix en carrers d'un sol carril i sentit, excepte en carril i pista bici que es redueix a 20, a 10 en sedes ciclables i a velocitat de vianant passejos de terra i parcs públics amb vies ciclistes.

PublicitatAVL

L’Ajuntament d’Alacant aprovarà dimarts que ve en Junta de Govern Local l’ordenança municipal que regula els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) amb les instruccions emeses per la Direcció General de Trànsit. El nou text redueix de 30 a 25 quilòmetres hores la limitació de velocitat i passa d’obligar a recomanar l’assegurança de responsabilitat civil per als vehicles d’ús personal.

L’ordenança, que va ser aprovada de manera inicial en el ple municipal del passat mes d’octubre, té pendent de resoldre les més de vint al·legacions presentades, després de finalitzar el termini de presentació el passat 23 de desembre.

PublicitatRovira  

La nova norma aprovada inicialment, i que es preveu entre en vigor durant l’any vinent, contempla que els VMP puguen circular per les vies d’un sol carril i sentit, carrils bici, pistes bici, sendes ciclablecalçades zona 30, cicle-carres i carrers que el seu limite de velocitat siga 30 quilòmetres hora i es prohibeix utilitzar voreres, passejos pavimentats, parcs i zones per als vianants.

A més podran utilitzar estos vehicles les persones menors de setze anys, que disposen del corresponent carnet de ciclomotor, el seu ús és unipersonal i és obligatori portar casc, timbre, llums i elements reflectors degudament homologats.

Des de la regidoria de Mobilitat han explicat que després de la publicació el 3 de desembre, per la Direcció General de Trànsit, dependent del Ministeri de l’Interior, de la instrucció sobre “Aclariments tècnics i criteris per a la formulació de denúncies de vehicles lleugers propulsats per motors elèctrics”.

L’Ajuntament ha procedit a presentar al·legacions per a realitzar modificacions en el text inicialment aprovat en Ple de l’Ordenança, amb la finalitat d’adaptar esta regulació municipal al que s’estableix en la Instrucció estatal referida.

L’edil de Mobilitat, José Ramón González, porta a la Junta Local de Govern les al·legacions presentades per l’Ajuntament que estableixen “el canvi de la velocitat màxima a la qual podran circular els Vehicles de Mobilitat Personal, estipulant-se finalment tal com assenyala la DGT en 25 quilòmetres hores disminuint en 5km/h, i recomanant disposar de l’assegurança de responsabilitat civil”.

Així mateix, l’edil de Mobilitat també va explicar que els tècnics estan estudiant les al·legacions presentades que seran resultes pròximament per a poder aprovar l’ordenança definitivament en 2020, al mateix temps que va avançar que algunes d’elles sol·liciten que “els VMP puguen circular per les voreres bici o per les vies de doble sentit”.

D’esta forma l’Ajuntament adapta l’ordenança a la instrucció de la DGT transitòria fins a la regulació formal dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), actualment en fase de tramitació, en el marc normatiu que s’integrarà en el Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de novembre.

Així mateix l’edil de Mobilitat va destacar que “esta ordenança és molt necessària perquè regula la circulació dels VMP i amb ella s’aconsegueix definir per on podran circular els Vehicles de Mobilitat Personal de manera segura, adaptant-la al que estableix la DGT“.

L’ordenança estableix que el Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) és un vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h.

Solament poden estar equipats amb un seient o selló si estan dotats de sistema d’autoequilibri, i queden exclosos d’esta consideració els Vehicles sense sistema d’acte-equilibri i amb selló, Vehicles concebuts per a competició, Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, Vehicles amb una tensió de treball superior a 100VCC o 240VAC i Vehicles inclosos en l’àmbit del Reglament (UE) N2 168/2013.

Finalment informar que la nova ordenança estableix que quan s’aprove definitivament en 2020 tinga una moratòria de seixanta dies per a l’aplicació del capítol sisé d'”Infraccions i Sancions”.