Desmantellats dos tallers mecànics il·legals d’Alaquàs

Esta actuació s'emmarca dins d'una campanya que té per objectiu detectar la presència d'este tipus de negocis i garantir els drets dels consumidors

TALLERS MECÀNICS IL·LEGALS
Actualitat Valenciana

La Policia Local d’Alaquàs en col·laboració amb agents del cos nacional de policia i del Ministeri de Treball i Seguretat Social, han desmantellat diversos tallers mecànics que operaven de forma clandestina en la zona industrial del municipi.

Durant la inspecció es va poder constatar que els treballadors que allí es trobaven no comptaven amb títol o certificat acreditat de formació mínima en mecànica d’automòbil. S’oferien serveis per preus més econòmics respecte als tallers que compleixen amb la normativa vigent, la qual cosa suposa un exercici de competència deslleial.

Este tipus de pràctica pot comportar problemes per als usuaris que recorren a este tipus de serveis clandestins, ja que, en mancar de qualsevol tipus de llicència, impedeix en cas de reparacions defectuoses, que les reclamacions dels consumidors siguen resoltes.

La campanya per a la detecció de competència deslleial continuarà en marxa per a vetlar per l’efectiu compliment dels drets dels treballadors, així com de la normativa vigent, garantint igualment els drets dels consumidors.

Publicitat