Adif licita per més de 6,6 M€ les obres de construcció d’una nova estació de Rodalia a Albal

Es construirà un edifici de viatgers compost de 2 pavellons de 423 m² cadascun, dues andanes de 210 m de longitud i 5,5 m d'amplària, un edifici tècnic, vials d'accés i un aparcament amb capacitat per a 74 vehicles

El Consell d’Administració d’Adif ha aprovat en la seua última reunió la licitació del contracte destinat a l’execució de les obres per a la construcció d’una nova estació de Rodalia en la localitat d’Albal. El contracte té un import de licitació de 6.660.214,06 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 18 mesos.

La construcció d’una nova estació de Rodalia a Albal és conseqüència del conveni signat pel Ministeri de Foment que -a través d’Adif– es compromet a l’elaboració del projecte i a l’execució de les obres; i l’Ajuntament d’Albal, que facilitarà els terrenys necessaris per a la ubicació de la nova estació, inclosa en les línies C-2 València-Xàtiva-Moixent i en la C-1 València-Gandia, del nucli de Rodalia de València. El finançament d’aquestes actuacions correspon a Adif en un 57% i a l’Ajuntament d’Albal en un 43%.

Rovira  

Descripció de la nova estació d’Albal

La nova estació se situarà entre els pàg. kk. 104/040 i 104/320 de la línia València-Xàtiva, concretament, en el tram comprés entre Catarroja i Silla. Entre les característiques més destacables cal assenyalar les següents:

– L’edifici de viatgers constarà de dos pavellons situats en la capçalera de les andanes, a banda i banda de la via, amb una superfície de 423 m² cadascun. Tindran una configuració d’una estructura amb pòrtics de fusta i coberta metàl·lica a dues aigües.

– Construcció de dues andanes de 210 m de longitud i 5,5 m d’amplària, un a cada costat de la seua corresponent via, equipats amb proteccions enfront de fenòmens atmosfèrics. En tots dos estan previstos una sèrie d’habitacles que protegiran als viatgers de les inclemències meteorològiques.

– Construcció d’un pas inferior de 4 m d’amplària i 2,5 m d’altura, que comunicarà totes dues andanes. Comptarà amb rampes adaptades i dotació d’elements que faciliten l’accessibilitat a persones de mobilitat reduïda.

– Construcció d’un edifici tècnic annex a l’estació, en el costat oest de les vies, amb una superfície de 85,7 m².

– Urbanització de l’entorn i connexió amb els vials existents, la qual cosa representa una superfície d’aproximadament 6.125 m².

– Creació en el costat oest d’un aparcament amb capacitat per a 74 vehicles (incloses 3 places reservades per a persones amb mobilitat reduïda), connectada amb un vial d’accés, amb el seu corresponent tancament, enllumenat, etc, deixant un espai central lliure a manera de plaça. Adif atorgarà a l’Ajuntament una concessió administrativa de l’aparcament, vials públics i espai públic lliure per un període de 20 anys.

– Obres d’adaptació del sistema d’alimentació i subministrament d’energia als trens (catenària), enclavament i senyalització per a la regulació del trànsit ferroviari.

Totes les instal·lacions, inclosos els accessos des de l’edifici de viatgers a les andanes, aparcament i urbanització de l’entorn, estaran adaptades per a l’ús per persones discapacitades i de mobilitat reduïda, ja que, com a premissa bàsica en totes les seues actuacions, Adif planifica, dissenya i realitza obres que faciliten l’accés universal i sostenible.

Les obres estan incloses en el Pla de Rodalia de València aprovat pel Ministeri de Foment.

PublicitatJuega Limpio Orihuela